• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Jeugd-ggz

Alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg (vz) werken sinds 2006 met de zogenaamde 'Basisset prestatie-indicatoren ggz en vz' om zorgresultaten te registreren en te rapporteren. Ook in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz) worden deze prestatie-indicatoren toegepast.

Basisset prestatie-indicatoren ggz en vz

Deze basisset is een aantal jaren doorontwikkeld. Meer weten over welke data verzameld moet worden? Raadpleeg de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland (ZIN).
De verplichte set voor verslagjaar 2015 voor ggz-aanbieders bestaat uit drie onderdelen

 • Cliëntervaringsindicatoren
 • Effectiviteitsindicatoren
 • Veiligheidsindicatoren

Selectie indicatoren jeugd-ggz

Een selectie van indicatoren uit de basisset die het meest relevant zijn voor de jeugd-ggz:

 • Afname ernst van de problematiek: de mate waarin de behandeling naar het oordeel van de cliënt heeft geleid tot verbetering of stabilisatie van de klachten.
 • Afname ernst van de problematiek: de mate waarin bij cliënten een verbetering of stabilisatie van de ernst van de problematiek is gemeten. Dat gebeurt met zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM).
 • Verbetering van het dagelijks functioneren van cliënten. 
 • Voortijdige beëindiging van het behandeltraject door cliënt. 
 • Beschikbaarheid van medicatie-overzicht.
 • Het gemiddelde aantal en de gemiddelde duur van separaties.
 • De mate waarin cliënten keuzevrijheid ervaren. 
 • De mate waarin cliënten ervaren dat de zorg voldoet aan de eigen wensen. 
 • De mate waarin cliënten positief oordelen over de evaluatie/bijstelling van het behandelplan. 
 • De mate waarin cliënten een goede afstemming tussen de betrokken behandelaars ervaren. 
 • De mate waarin cliënten aangeven een positieve bejegening van de hulpverleners te ervaren.

Bekijk de volledige lijst van indicatoren op Zorginzicht.nl.

Gegevens ggz in kwaliteitsbibliotheek

Een gegevensmakelaar levert de gegevens over de prestatie-indicatoren aan het ZIN. Voor de ggz is dit de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Alle kwaliteitsproducten van de zorg in Nederland staan in de Kwaliteitsbibliotheek van het ZIN. In het register dat onderdeel is van deze bibliotheek staan alle kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die gezamenlijk door de zorgverzekeraars, zorggaanbieders en cliëntvertegenwoordigers zijn aangeboden en aan de eisen van het ZIN voldoen.

Meer informatie

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.