• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Jeugd- en opvoedhulp

Jeugd- en opvoedhulp bestaat uit jeugdhulpverlening, jeugdreclassering en jeugdbescherming. Sinds 2006 werkt de jeugd- en opvoedhulp aan de implementatie van een set van tien indicatoren om de resultaten van hulp in kaart te brengen. De set is geautoriseerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en door brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Indicatoren voor alle jeugd- en opvoedhulp

 • Mate van doelrealisatie. Hiervoor wordt bijgehouden in welke mate de doelen van de hulp volgens de betrokkenen zijn gerealiseerd.
 • Mate van cliënttevredenheid over de resultaten van hulp. Aan het einde van de hulp wordt met een vragenlijst gemeten in hoeverre de cliënt vindt dat de hulp heeft geholpen.
 • Mate van reguliere beëindiging van de hulp. Met dit item wordt duidelijk of een hulptraject voortijdig door de cliënt is afgebroken.
 • Mate waarin de ernst van de problematiek is verminderd. Een meting van het functioneren van het kind en de kwaliteit van de opvoedingsomgeving aan begin en einde van de behandeling laat zien in hoeverre de problemen zijn verminderd.
 • Mate waarin cliënten een herhaald beroep doen op jeugdhulp. Bijgehouden wordt of cliënten na verloop van tijd weer in de zorg terugkeren.
 • Mate waarin cliënten doorstromen naar lichtere of juist zwaardere vormen van hulp.

Aanvullende indicatoren voor de jeugdbescherming

 • Mate waarin de kwaliteit van de opvoedingsomgeving is verbeterd.
 • Mate waarin jeugdbeschermings¬maatregelen succesvol zijn beëindigd.

Aanvullende indicatoren voor de jeugdreclassering

 • Mate waarin de kans op delinquent gedrag is verminderd.
 • Mate waarin recidive van jonge delinquenten uitblijft.

De meeste jeugdhulpaanbieders rapporteren inmiddels over de indicatoren in hun jaarverslagen. Meestal gaat het dan over de eerste drie indicatoren, omdat die het gemakkelijkst zijn te implementeren. Sommige aanbieders rapporteren ook over de vierde indicator. Jeugdzorg Nederland biedt aan de hand van deze indicatoren in hun jaarlijkse brancherapportage een overzicht van de resultaten van de zorg. Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) ondersteunt veel instellingen bij de implementatie van de prestatie-indicatoren en de benutting van de gegevens voor de kwaliteitsverbetering van de zorg.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.