• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Forensische zorg

De jeugd- en opvoedhulp die in een justitieel kader plaatsvindt, hanteert voor een deel dezelfde indicatoren als de Jeugd- en opvoedhulp. Aanvullend op de set voor de gehele jeugdhulp, gaat het specifiek voor de jeugdbescherming om:

  • de mate waarin de kwaliteit van de opvoedingsomgeving is verbeterd
  • de mate waarin jeugdbeschermings¬maatregelen succesvol zijn beëindigd

Twee zijn aanvullend voor de jeugdreclassering:

  • de mate waarin de kans op delinquent gedrag is verminderd
  • de mate waarin recidive van jonge delinquenten uitblijft.

Specifiek voor de forensische zorg in de geestelijke gezondheidszorg is een zogeheten 'subset prestatie-indicatoren Forensische Zorg' gemaakt. Deze wordt in de gangbare behandelomgevingen voor jonge delinquenten - de justitiële jeugdinrichtingen (jji's) - echter niet gebruikt. Specifiek voor dit werkveld ontwikkelt de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ) een systeem van Routine Outcome Monitoring (ROM). De gegevens die via ROM worden verzameld, kunnen zowel worden gebruikt voor het bijsturen tijdens een behandeltraject als voor onderzoek naar de resultaten en effecten van de behandeling in de jji's. Een systeem voor ROM zal vanaf 2013 gefaseerd worden geïmplementeerd in de jji's.

Meer informatie

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.