• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Landelijk gebruikte indicatoren

Er zijn een aantal monitors die op landelijk of regionaal niveau kengetallen over de jeugd presenteren. De Jeugdmonitor van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek bevat gebundelde informatie over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd. Meer informatie vindt u op de website van de Landelijke jeugdmonitor. Voor het onderwijs bestaat sinds 2015 een vergelijkbare site: Onderwijs in cijfers.

Landelijke cijfers over jeugd en opvoeding zijn tevens te vinden op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

De gegevens uit de jeugdmonitor worden ook op gemeentelijk of ander regionaal niveau gepresenteerd. Provincies en gemeenten hebben vaak een eigen regionale of lokale jeugdmonitor waarin zij kenmerken van de jeugd volgen.

Voorbeelden staan op de websites van:

Daarnaast heeft de VNG een website ontwikkeld met data op gemeentelijk niveau: Waar staat je gemeente?

Kenmerk van deze monitors is dat ze breed 'de staat van de jeugd' volgen op uiteenlopende terreinen. Voorbeelden zijn gezondheid, deelname aan school of werk, vrijetijdsbesteding, deelname aan sport, gebruik van sigaretten, alcohol en drugs, gebruik van openbaar vervoer, het aantal jongeren dat in contact komt met de politie en het aantal gerapporteerde gedrags- of emotionele problemen. 

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.