• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Harmonisatie outcome-monitoring

Op het terrein van outcome-monitoring vindt momenteel een harmonisatie plaats van de indicatoren uitval, doelrealisatie en tevredenheid van cliënten met het resultaat van de hulp. Dat maakt het voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders gemakkelijker om het gesprek te voeren over het vergelijken van resultaten tussen aanbieders.

Voor deze harmonisatie bracht een werkgroep de op dat moment al gebruikte werkwijzen in kaart. In deze werkgroep waren de volgende organisaties vertegenwoordigd:

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Nederlands Jeugdinstituut en de branche-organisaties
  • Jeugdzorg Nederland
  • GGZ-Nederland
  • Vereniging OBC's
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  • MOgroep (per juni 2016 Sociaal Werk Nederland)
  • Actiz

Op basis hiervan maken zij een voorstel voor de afstemming. Doel is om over een set van instrumenten te beschikken die meer vergelijkbaar is binnen de jeugdhulp als totaal, en op onderdelen te differentiëren als de doelgroep en de doelen van de hulp dat noodzakelijk maken.

Aanpak harmonisatie

In pilots is door het Nederlands Jeugdinstituut geïnventariseerd hoe jeugdhulpaanbieders op dit moment monitoren. Veel aanbieders besteden al aandacht aan het meten van de outcome en benutten deze gegevens in hun kwaliteitscyclus. Dat verschilt echter per doelgroep, type hulp, branche of professie.

Lees meer over de pilots Outcome in Zicht.

Daardoor zijn er nu veel instrumenten die ongeveer hetzelfde meten. Deze situatie geeft de nodige registratielast, zeker als er combinaties van hulpvormen nodig zijn uit verschillende branches. Ook is het voor gemeenten niet goed mogelijk aanbieders met elkaar te vergelijken. Gemeenten hebben hieraan wel behoefte.

In 2015 is een eerste opzet van een geharmoniseerde set overeengekomen: Deze set vindt u in Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De VNG, het NJi en de branche-organisaties in de sector hebben deze opzet in 2016 nader uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld. Deze uitwerking vormt het uitgangspunt voor de brede implementatie. De uitwerking is te vinden in Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering – nadere uitwerking.

Meer informatie

In de volgende publicaties leest u meer over de opbrengst van dit traject tot nu toe:

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.