• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Monitoring

Een belangrijk middel om de kwaliteit in de jeugdsector te toetsen, te verbeteren en te borgen is monitoring. Dit houdt in dat er regelmatig gegevens worden verzameld die professionals en beleidsmakers een beeld geven van wat er goed gaat en van wat er beter kan.

Werken met outcome-indicatoren

Als gemeente wilt u weten in hoeverre kinderen en opvoeders baat hebben bij de jeugdhulp die u heeft ingekocht. Hiervoor heeft u outcomegegevens nodig. Hoe kun je als gemeente effectief werken met outcome-indicatoren? Kijk samen met jeugdhulpaanbieders naar de standaard set van outcome-indicatoren: uitval, doelrealisatie en cliënttevredenheid. Bedenk goed: meetcijfers spreken niet voor zich. Leg daarom samen met een aanbieder verbanden en bepaal vervolgens of er verbeteracties nodig zijn. Bekijk de video voor meer informatie.

Onze monitors

Kwaliteit door grip op cijfers

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt en beheert diverse monitors en biedt ondersteuning bij het gebruik ervan.

Of download onze brochure Monitors voor jeugdhulp.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.