• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Monitoring

Een belangrijk middel om de kwaliteit van de jeugdsector te borgen of te verbeteren is monitoring. Door periodiek kengetallen te meten krijgen professionals een beter beeld van wat goed gaat en wat er moet worden verbeterd.

Hierbij is het van groot belang om te onthouden dat het adagium 'meten is weten' niet altijd opgaat. 'Cijfers spreken niet voor zich, er moet altijd over gesproken worden', zoals Esther Geurts en Tom van Yperen melden in het Raamwerk prestatie-indicatoren (2010).
De cijfers vanuit een monitor kunnen het gesprek over de inhoud voeden en stroomlijnen.

Onze monitors

Kwaliteit door grip op cijfers

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt en beheert diverse monitors en biedt ondersteuning bij het gebruik ervan.

Of download onze brochure Monitors voor jeugdhulp.

Monitor Pleegzorg moet afbreukrisico verkleinen

De nieuwe Monitor Pleegzorg is bedoeld om het risico op het mislukken van een langdurige plaatsing in een pleeggezin te verkleinen.

De monitor bestaat uit een aantal vragenlijsten en een handleiding voor het gebruik. Daarmee kan een pleegzorgbegeleider de ontwikkeling van een pleegkind volgen en risico's op een voortijdige afbreking, een zogenaamde breakdown, signaleren.

De monitor is ontwikkeld door zes zorgaanbieders en het Nederlands Jeugdinstituut.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.