• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Kinder- en jongerenwerk

Professionals in het kinder- en jongerenwerk nemen een stevige positie in binnen de pedagogische infrastructuur van een wijk of buurt.  In dit dossier vindt u handvatten om te werken aan de kwaliteit van het kinderwerk en jongerenwerk.


Dit dossier bevat praktijkvoorbeelden, informatie over de beroepsgroep, een keurmerk jongerenwerk en tips voor samenwerking met verschillende partijen. U vindt informatie over sport en cultuur, de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, en actuele ontwikkelingen.

Kinderwerkers en jongerenwerkers spreken de taal van kinderen en jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Kinder- en jongerenwerk is daarmee een instrument om de kwetsbare jeugd de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen.

Het NJi voor instanties

Wilt u de kwaliteit van het kinder- en jongerenwerk verbeteren binnen uw organisatie? Schakel het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in voor:

  • onderzoek en advies
  • het invoeren van een kwaliteitskeurmerk
  • training, methodiekbeschrijvingen en implementatie.

Neem contact op met Marja Valkestijn

Het NJi voor gemeenten

Wilt u de kwaliteit van het kinder- en jongerenwerk verbeteren in uw gemeente? Of zoekt u advies over hoe u de aanbesteding vorm kan geven?  Schakel het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in voor onderzoek, advies, training en implementatie. Voorbeelden zijn:

Neem contact op met Marja Valkestijn

Vragen?

Marja Valkestijn is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.