• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Jeugdreclassering

Als een jeugdige van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt dan wordt jeugdreclassering ingezet. Jeugdreclassering kan diverse maatregelen treffen; van intensief toezicht en begeleiding tot trainingen en cursussen. Het belangrijkste doel van jeugdreclassering is herhaling of terugval (recidive) voorkomen. Daarnaast wil jeugdreclassering ook een beter toekomstperspectief bieden aan jeugdigen.

Stimuleringsprogramma SWING

Wat hebben de elf projecten opgeleverd?

Met het stimuleringsprogramma SWING hebben elf gecertificeerde instellingen de kans gekregen om hun proefproject voor vernieuwing van de jeugdbescherming verder te ontwikkelen.

Lees meer over de resultaten op de website:

Vragen?

Harry van den Bosch is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.