• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Jeugdbescherming

Nieuwe jeugdbescherming

Stimuleringsprogramma SWING

Het stimuleringsprogramma SWING is een programma voor instellingen die gecertificeerd zijn om jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. Het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor het programmamanagement. Het programma loopt van 2015–2017.

SWING is geen afkorting, maar symboliseert een beweging. De naam geeft de ambitie aan: dit programma moet de gewenste ontwikkeling, ingezet door eerdere proefprojecten (Vliegwielprojecten), stimuleren en versnellen. SWING geeft het werk van jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders een impuls, bijvoorbeeld door beter met gezinnen en ketenpartners samen te werken.

Doel

Het uiteindelijk doel is dat een gezin op eigen kracht verder kan. Verbeteringen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten leiden tot verbeteringen voor gezinnen. Verbeteringen waardoor de kinderen voldoende veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

Resultaten

Lees meer over SWING en de resultaten op: www.nieuwejeugdbescherming.nl.

Vragen?

Harry van den Bosch is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.