• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Jeugdbescherming

Als ouders niet in staat blijken hun kind een gezonde en veilige opvoeding te bieden, en zij vrijwillige hulp daarbij afwijzen, kan een kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. Sinds de komst van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 is deze gedwongen hulp de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor uitvoering hebben zij een contract afgesloten met een gecertificeerde instelling. De invoering van de nieuwe jeugdwet heeft geleid tot diverse veranderingen in de uitvoering van deze maatregelen.

Stimuleringsprogramma SWING

Wat hebben de elf projecten opgeleverd?

Met het stimuleringsprogramma SWING hebben elf gecertificeerde instellingen de kans gekregen om hun proefproject voor vernieuwing van de jeugdbescherming verder te ontwikkelen.

Lees meer over de resultaten en het slotcongres op de website:

Vragen?

Harry van den Bosch is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.