• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Integrale jeugdhulp

Professionals

Integrale jeugdhulp vraagt om onderling vertrouwen, een sterke teamgeest en bepaalde competenties van professionals. In interviews is aan professionals en cliënten gevraagd waar teamleden volgens hen aan moeten voldoen voor het bieden van integrale jeugdhulp. Daarnaast is onderzocht wat de literatuur hierover zegt.

Competenties van professionals

Voor professionals die integrale jeugdhulp willen bieden worden de volgende competenties belangrijk genoemd:

 • Inventief zijn: 'outside the box' kunnen denken en handelen.
 • Boven je eigen specialisme kunnen staan: het hebben van een discipline- en aanbodoverstijgende blik.
 • Kritisch kunnen reflecteren: in staat zijn feedback te geven en te ontvangen.
 • Praktisch ingesteld zijn: focus op het bespreken van de aanpak en die uitvoeren.
 • Kunnen omgaan met tegenslag, zowel op samenwerkingsniveau als voor het behalen van doelen met het gezin.
 • Betrouwbaar zijn en open willen communiceren.
 • Lef hebben, risico's durven te nemen en samen de risico's dragen.
 • In staat zijn de cliënt en het gezinssysteem centraal te stellen en regie te geven waar mogelijk.

Voorwaarden voor samenwerking

Binnen de teamsamenwerking wordt het vertrouwen tussen professionals gezien als een belangrijke basisvoorwaarde voor het verlenen van integrale hulp. Op basis van ervaringen van professionals en de literatuur blijken de volgende uitgangspunten van essentieel belang voor samenwerking in een team:

 • Geen 'hulpverleners-ego' hebben: weten waar de eigen expertise ligt en waar anderen beter zijn
 • Erkennen van elkaars deskundigheid
 • Bereid zijn te investeren in kennismaking
 • Beschikbaar zijn, ook buiten kantooruren

Andere genoemde voorwaarden voor goede samenwerking in een integraal team:

 • Er is een gedeelde urgentie en onderlinge afhankelijkheid.
 • Er is een gedeelde visie en doelen.
 • Er wordt geïnvesteerd in goede persoonlijke verhoudingen.
 • Er wordt open gecommuniceerd en er is reflectie op de samenwerking.
 • Resultaten worden besproken en successen worden gevierd.
 • Het team is kleinschalig en heeft een formele status.
 • Er is een heldere beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden.

Bekijk ook de werkzame factoren voor de inhoudelijk aanpak en het organiseren van integrale jeugdhulp.

Kennis vanuit binnen- en buitenlandse literatuur

 

Kennis vanuit praktijkervaringen

Vragen?

Cécile Chênevert is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.