• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Integrale jeugdhulp

Kennisdag

De Kennisdag Integrale Jeugdhulp vond op 25 januari 2016 plaats. De dag werd georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra. De dag was bedoeld om kennis te delen, elkaar te inspireren en zo de transformatie te stimuleren. De notitie Ruimte voor jeugdhulp beschrijft de gedeelde visie op de ontwikkelrichting van het jeugdstelsel.

Kernboodschappen uit het plenaire ochtendgedeelte:

  • Wees ambitieus: breng specialistische kennis naar voren, versterk de beweging naar lokale zorg, organiseer de zorg meer integraal dan sectoraal en werk daarmee toe naar een vermindering van 30 procent van de bovenregionale klinische zorg.
  • Integreer het cliëntperspectief: zet het gezin centraal, werk vraaggestuurd, benut het familiegroepsplan en bevorder de communicatie tussen gemeenten en burgers over de zorg.
  • Vind de jeugdhulp opnieuw uit: kom voorbij samenwerking tot nieuwe verbindingen, werk als gemeenten en instellingen samen bij de inkoop van integrale jeugdhulp en draag bij aan betere verbindingen tussen jeugdhulp en onderwijs.
  • Versterk vakmanschap: er is behoefte aan een nieuw soort professional, een breed geschoolde generalist met voldoende specialistische kennis op hbo+/wo-niveau, die het belang van het gezin centraal zet en het gezin weet te verbinden aan ervaringskennis.

Download een overzicht van de op de kennisdag geleerde lessen over integrale jeugdhulp en de mindmaps waarin de kernpunten zijn genoteerd. Kijk voor meer informatie en de presentaties op de websites van de betrokken organisaties.

Vragen?

Cécile Chênevert is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.