• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Integrale jeugdhulp

Inhoudelijke aanpak

De aanpak van integrale jeugdhulp kan per initiatief en per team inhoudelijk verschillen. In sommige initiatieven brengen hulpverleners in een multidisciplinair team hun eigen instrumenten of methodieken in. Die kunnen vervolgens snel en flexibel worden ingezet binnen het integrale hulptraject. In andere initiatieven werken alle teamleden vanuit een nieuwe visie en aanpak, en worden nieuwe methoden ontwikkeld. De hulp wordt, meer dan bij enkelvoudige trajecten, aangepast aan de specifieke situatie van het gezin.

Werkzame factoren

Uit interviews met professionals en uit binnen- en buitenlandse literatuur blijken factoren kenmerkend voor de inhoudelijke aanpak van integrale jeugdhulp.

Werkzame factoren die worden genoemd door professionals:

 • Outreachend werken: hulpverleners gaan naar gezinsleden toe, in plaats van dat ze gezinsleden bij hen laten komen.
 • Werken vanuit een gezamenlijk gezinsplan.
 • Regelmatig fysiek casusoverleg tussen de betrokken partijen.
 • Goede aansluiting tussen basiszorg jeugd en gezin en specialistische jeugdhulp, om zo de continuïteit van de zorg te versterken.

Andere werkzame factoren die blijken uit literatuur:

 • Continuïteit in de relatie. Investeren in een langdurige relatie met kinderen, ouders en hun netwerk.
 • Regie bij de cliënt. Kinderen en ouders laten participeren in overleg, planvorming en uitvoering zorgt voor betere resultaten en een stabieler verloop van de hulpverlening.
 • Continuïteit in de dienstverlening. Langdurig doorlopende zorg vraagt dat professionals werken volgens 'één gezin, één plan', met planmatige zorgtrajecten waarin aandacht is voor overgangen tussen diverse hulpvormen en de visie voor de langere termijn.
 • Niet de diagnose, maar vragen van de cliënt leidend maken. De diagnostiek moet gericht zijn op een gezamenlijke visie op doelen en aanpak, en op het onderzoeken van problemen op meerdere domeinen, zoals gezin, school en vrije tijd.
 • Gebruik van effectieve interventies en richtlijnen.
 • Systematisch evalueren, monitoren en verbeteren van de hulp.
 • Concrete afspraken over werkwijze en werkprocessen. Praktisch, juridisch steekhoudend en met minimale bureaucratie.

Deze factoren dragen bij aan de inhoudelijke aanpak van integrale jeugdhulp. Bekijk ook de werkzame factoren voor het organiseren van integrale jeugdhulp en belangrijke competenties voor professionals.

Kennis vanuit binnen- en buitenlandse literatuur

Kennis vanuit praktijkervaringen

Vragen?

Cécile Chênevert is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.