• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Integrale jeugdhulp

Definitie

Binnen de jeugdsector bestaan verschillende termen voor integrale jeugdhulp. Zo wordt integrale jeugdhulp ook omschreven als ketenzorg, integrale samenwerking, multifocale jeugdhulp, multidisciplinaire jeugdzorg, samenhangende hulp of passende hulp. Het belangrijkste kenmerk is dat verschillende betrokken partijen met elkaar samenwerken en dat de hulp wordt vormgegeven vanuit de specifieke situatie van het kind en zijn gezin.

Welke partijen samenwerken om integrale jeugdhulp te bieden is afhankelijk van de situatie. Voorbeelden van betrokken partijen zijn het sociale netwerk, de school, instellingen voor jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugdbescherming, verslavingszorg, politie en vrijwilligers.

Passend en samenhangend

Op basis van kennis van experts op het gebied van jeugdhulp kunnen we integrale jeugdhulp als volgt omschrijven:

Integrale jeugdhulp is jeugdhulp die passend en samenhangend is.

De hulp is passend als die zo licht mogelijk is, maar ook direct intensief is waar nodig. Dat vraagt om een goede verbinding en snelle schakeling tussen generalistische basiszorg en specialistische jeugdhulp (verticale integratie).

De hulp is samenhangend wanneer de deskundigheid vanuit verschillende specialismen en sectoren optimaal benut wordt en in samenhang wordt aangeboden vanuit het principe 'één gezin, één plan'. Dit vraagt om een intensieve samenwerking van specialisten vanuit verschillende sectoren (horizontale integratie).

Meer lezen

Vragen?

Cécile Chênevert is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.