• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Familiegroepsplan

Eén van de beoogde doelen van de Jeugdwet is dat gezinnen zoveel mogelijk zelf en met steun van hun netwerk problemen in de opvoed- en opgroeisituatie voorkomen en aanpakken, èn dat ouders en jeugdigen daarbij regie voeren over de hulp die zij nodig hebben. In de Jeugdwet is daarom vastgelegd dat gemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen gezinnen éérst de gelegenheid bieden om een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van het gezin behoren.

Advies en ondersteuning

Hoe kunt u als gemeente meer handen en voeten geven aan het familiegroepsplan?

Het Nederlands Jeugdinstituut kan op verschillende manieren met u meedenken en meewerken om het gebruik van het familiegroepsplan beter te faciliteren.

Familiegroepsplan
Publicatie

Familiegroepsplan in Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal heeft het familiegroepsplan structureel ingebed in de werkwijze van haar Team Jeugd, dat de toegang tot jeugdhulp vormt. Wat zijn de ervaringen in deze gemeente? En wat kunnen andere gemeenten hiervan leren?

Vragen?

Frouke Sondeijker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.