• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Effectieve jeugdhulp

Kwaliteitsbeleid

Een goed kwaliteitsbeleid helpt organisaties om hun essentiële rol te vervullen: hulp van hoge kwaliteit leveren. Dat vraagt voortdurende aandacht voor het proces van verbeteren, om de juiste dingen op de juiste manier te doen.

Er zijn verschillende kaders en modellen die organisaties kunnen helpen bij het opstellen van hun kwaliteitsbeleid:

  • Het Kwaliteitskader Jeugd beschrijft voor welke werkzaamheden jeugdhulpaanbieders of gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering verplicht zijn een geregistreerde professional in te zetten en wanneer dat niet nodig is. Een professional kan geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register (BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Cliënten-, beroeps- en brancheorganisaties, en gemeenten hebben het kwaliteitskader opgesteld.
  • De kwaliteitskaders van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de International Standard Organisation (ISO) worden in veel modellen gebruikt. Op de websites van deze organisaties, www.nen.nl en www.iso.org, vindt u kwaliteitsnormen voor onder meer de gezondheidszorg.
  • Het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) is een veelgebruikt kwaliteitsmodel voor non-profitorganisaties. Dit model legt een sterk accent op de kwaliteit van het resultaat van de hulp. Medewerkers, klanten en maatschappij moeten het resultaat waarderen. Verder specificeert het model onderdelen van de organisatie die het resultaat moeten realiseren, zoals de kwaliteit van het leiderschap, de medewerkers, het beleid, de materiële voorzieningen, de praktische organisatie en de werkprocessen. Meer informatie vindt u op www.ink.nl.
  • Zorginstellingen maken veel gebruik van het HKZ-model (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). Een belangrijk kenmerk van dit model is dat het enkele basisstappen in het zorgproces onderscheidt, zoals intake, uitvoering en evaluatie. Vervolgens worden daaraan kwaliteitsaspecten en –normen gekoppeld. Meer informatie vindt u op www.hkz.nl.

Certificering

De kwaliteitsmodellen spelen een grote rol bij de certificering van instellingen. Gecertificeerde instellingen laten hun klanten en financiers zien dat hun kwaliteit in een aantal opzichten goed geregeld is. Meer informatie over certificering:

Nog geen effectmeting

Bij de certificering hoort een kanttekening. Veel van de gebruikte kwaliteitsmodellen stellen nog niet als eis dat instellingen de resultaten van hun hulp of dienstverlening via een effectcontrole concreet in beeld brengen. Een gecertificeerde instelling biedt dus nog niet per definitie effectieve diensten of zorg.

Meer informatie

  • Ahaus, C.T.B. en F.J. Diepman (1998, 2001), 'Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit'. Deventer, Kluwer.
  • Zoest, C. van (2002), 'Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties'. Soest, Nelissen.
Vragen?

Germie van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.