• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Effectieve jeugdhulp

Instrumenten

Instrumenten, zoals vragenlijsten en observatielijsten, helpen professionals bij hun oordeels- en besluitvorming tijdens het hulpverleningsproces. Instrumenten kunnen helpen om vermoedens van problemen te toetsen, een diagnose te stellen of behandeldoelen vast te stellen. Verder zijn er instrumenten om de behandeling tussentijds te evalueren en om het uiteindelijke effect te meten. Ook kunnen ze de cliënttevredenheid in kaart brengen.

Het gebruik van instrumenten kan tunnelvisie bij de hulpverlener voorkomen en helpt bij het vormen van een volledig beeld van de situatie. Ook kunnen instrumenten de professional helpen te reflecteren op zijn eigen handelen.

Bij de keuze voor het gebruik van een instrument is het belangrijk te letten op:

  • de geschiktheid van het instrument voor de doelgroep en het doel
  • de psychometrische kwaliteit van het instrument. Is het betrouwbaar? Is het valide, dus meet het wat het zegt te meten?
  • de kosten en de opbrengsten van het instrument.

In de databank Instrumenten staan tientallen instrumenten die professionals kunnen inzetten. Binnen de databank is te zoeken op onderwerp of doel van een instrument. Bij elk instrument is beschreven wat de kwaliteit is en hoe gebruikt moet worden.

Vragen?

Germie van den Berg is contactpersoon.

Foto Germie van den  Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.