Nieuwsbrief Jeugd
16 februari 2017, nummer 6
Nederlands Jeugdinstituut
Stuur deze nieuwsbrief door
 

Nieuws

 

Buurlanden beter in integrale zorg voor 18-plusser
16-02-2017
In Engeland, Denemarken, Zweden en Duitsland kent de zorg voor kwetsbare jongeren die 18 jaar worden meer samenhang dan in Nederland. Dat blijkt uit een verkenning van wetgeving, beleid en praktijk in die landen door het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Gemeenten moeten jeugdzorg opnieuw inkopen
15-02-2017
De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem moeten hun jeugdhulp opnieuw aanbesteden, aldus het Gerechtshof Den Haag. Dat meldde Binnenlands Bestuur op 14 februari.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

'Stel kind centraal in structureel armoedebeleid'
15-02-2017
Gemeenten moeten zorgen voor een structureel armoedebeleid waarin het kind centraal staat, om de steeds grotere kloof tussen arme en rijkere kinderen te dichten. Dat stelt de werkgroep Kinderen in Tel in haar tweejaarlijkse onderzoek, dat 13 februari is gepubliceerd.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Dossier over arbeidstoeleiding is vernieuwd
15-02-2017
Het dossier over arbeidstoeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut is ingrijpend vernieuwd. De informatie in het dossier is meer toegespitst op de regionale samenwerking die nodig is om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het vinden en houden van werk.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Burgerschapsonderwijs kan beter
15-02-2017
Bijna alle scholen voldoen aan de wettelijke eis om burgerschapsonderwijs te geven, maar de inhoud daarvan kan beter. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in een rapport.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Samenwerking moet beter voor delinquente lvb-jeugd
14-02-2017
De samenwerking van hulpverleners en gemeenten bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) die in aanraking komen met justitie gaat niet naar wens. Dat blijkt uit een verkenning van Significant naar knelpunten in het justitiële beleid en de uitvoering gericht op lvb-jeugd.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Leerlingen spiegelen zich aan leraar
14-02-2017
Het gedrag van een juf of meester is van invloed op de wijze waarop leerlingen op de basisschool met elkaar omgaan. Marloes Hendrickx promoveert 17 februari op dit onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Ouder beslist mee over zorgplan school
13-02-2017
Ouders krijgen voortaan medezeggenschap over het zogenaamde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) van hun kind op school. De Eerste Kamer heeft 7 februari ingestemd met deze wetswijziging.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Risico op crimineel gedrag voorspellen
09-02-2017
De politie kan op basis van haar eigen databankgegevens onderzoeken of een jongere risico loopt op strafbaar gedrag. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Mark Assink, die op 15 februari promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Video-feedback helpt verstandelijk beperkte ouders
09-02-2017
Opvoedondersteuning met behulp van video is voor een deel effectief voor ouders met verstandelijke beperkingen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Marja Hodes op 8 februari promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 
 

Pas verschenen

 

Volg je dromen tot je niet langer kunt leven
Verslag van een onderzoek onder voormalige alleenstaande minderjarige asielzoekers naar toekomstbeleving. Met ervaringen, ideeën en tips die zij hebben over de toekomst.

Downloadinformatie

Lvb en ggz: publicatieoverzicht
Deze brochure biedt een overzicht van publicaties en websites met handvatten en methodieken voor professionals die werken met mensen met lvb- of ggz-problematiek.

Downloadinformatie

Ouders en jongeren over integrale jeugdhulp
Negen ouders en vier jongeren werkten mee aan een peiling van hun behoeftes en ervaringen op het gebied van integrale jeugdhulp. De belangrijkste uitkomsten staan in deze factsheet.

Pdf-bestand downloaden

Samen lesgeven
Twaalf praktijkvoorbeelden van 'co-teaching', samen lesgeven, uit het basis- en voortgezet onderwijs. Het boek geeft concrete handvatten voor het vormgeven van de eigen praktijk.

Bestelinformatie

 

Agenda

 
25-4
Jongerenwerk is Toekomst
Dag van het Jongerenwerk 2017 voor en door jongerenwerkers
8-5
Themamiddag: werken met vrijwilligers in de jeugdbescherming
Themamiddag over het inzetten van vrijwilligers in de jeugdbescherming
8-5
12-5
Landelijke Actieweek Thuiszitters
Landelijke actieweek om aandacht te vragen voor het aantal thuiszitters
11-5
Systemisch werken met complexe psychiatrische gezinsproblematiek
Studiedag voor hulpverleners, behandelaars en begeleiders
11-5
8-6
Samen leren, samen zorgen
Samenwerking primair onderwijs en jeugdhulp
11-5
Webinar 'Onderwijs-zorgarrangementen: maatwerk bij (dreigende) thuiszitters'
Hoe kun je onderwijs-zorgarrangementen het beste organiseren en waar moet je dan op letten?
11-5
Dag van het Sociaal Domein
Samenwerken aan een nieuwe sociale infrastructuur
12-5
Pay it Forward
Netwerkdag European Youth Week
15-5
Gemeenten aan zet bij jong ouderschap
Voor beleid en bestuur van gemeenten
15-5
Learn and share: aanpak kwetsbare jongeren
Medewerkers van gemeentelijke beleidsafdelingen en diensten in duo's
16-5
Genderaspecten in het spel van kinderen
Speelforum over ontwikkeling van kinderen
18-5
Taalontwikkelingsstoornis bij kinderen
Congres over herkenning en behandeling van een taalontwikkelingstoornis
18-5
Sturen op integraal werken
Congres over integraal werken, voor beleidsambtenaren en bestuurders.
18-5
Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie
Over preventie van leer-, opvoed- en opgroeiproblemen.
19-5
Afstemmen op broze gehechtheid bij cliënten met een verstandelijke beperking
Kinderen met een verstandelijke beperking en hechtingsproblemen
22-5
De wereld van het kind
Integratie van alle opvoedmilieus voor de totale ontwikkeling
 

Heeft u nieuws of wilt u reageren? Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.