Nieuwsbrief Jeugd
15 december 2016, nummer 38
Nederlands Jeugdinstituut
Stuur deze nieuwsbrief door
 

Nieuws

 

Problemen beïnvloeden levensloop jongeren
15-12-2016
Gedrags- en emotionele problemen in de kindertijd en adolescentie hebben invloed op de levensloop van jongvolwassenen. Dat blijkt uit het proefschrift van Karin Veldman, die op 13 december promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Te weinig plek in grote steden voor dakloze jongeren
14-12-2016
Opvangcentra in grote steden zien de toeloop van dakloze jongeren toenemen. Maar door een tekort aan plekken krijgen ze niet altijd een geschikte slaapplek in de jongerenopvang. Dat zeggen verschillende hulporganisaties voor zwerfjongeren tegen NOS op 3 en FunX.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

'Jeugdteam moet meer oog hebben voor veiligheid'
14-12-2016
Niet alle jeugdteams hebben voldoende aandacht voor veiligheidsrisico's in het leven van kinderen. Dat concluderen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit hun toezicht op jeugdteams.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Gezinsgerichte interventie FAST is goed onderbouwd
13-12-2016
De Erkenningscommissie Interventies heeft de interventie FAST erkend als goed onderbouwd. FAST is gericht op het verminderen of stoppen van ernstige gedragsproblemen van jongeren van 12 tot 18 jaar.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Ontwikkeling van het kind is gebaat bij kinderopvang
12-12-2016
Kinderopvang is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam na uitgebreid literatuuronderzoek.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

ADHD-medicijnen zijn op lange termijn onschadelijk
08-12-2016
ADHD-medicatie leidt op langere termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van Lizanne Schweren, waarop ze 14 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 
 

Pas verschenen

 

Regie op de aanpak van kindermishandeling
De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft deze handreiking ontwikkeld om gemeentebesturen te ondersteunen bij het voeren van regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling.

Downloadinformatie

Een werkende combinatie
De Sociaal-Economische Raad buigt zich in dit rapport onder meer over het combineren van werk en de zorg voor kinderen. De raad pleit voor sluitende dagarrangementen voor 4 tot 12-jarigen, als een eerste stap in de ontwikkeling naar integrale kindcentra voor 0 tot 12-jarigen.

Downloadinformatie

In gesprek over de norm van de verantwoorde werktoedeling
Deze handreiking helpt gemeenten en werkgevers om in hun organisatie met professionals, managers en P&O-medewerkers te spreken over de norm van de verantwoorde werktoedeling.

Downloadinformatie

 

Agenda

 
11-5
Webinar 'Onderwijs-zorgarrangementen: maatwerk bij (dreigende) thuiszitters'
Hoe kun je onderwijs-zorgarrangementen het beste organiseren en waar moet je dan op letten?
11-5
8-6
Samen leren, samen zorgen
Samenwerking primair onderwijs en jeugdhulp
30-5
Experimenteren met toekomstplan op InnovatieLAB
Hoe werk je met een toekomstplan voor een doorlopende ondersteuning voor jongeren van 16-27 jaar?
30-5
Extreem lastige klassen
Lesgeven in het voortgezet onderwijs
31-5
Diversiteit en cultuursensitief werken
Cultuursensitief communiceren met gezinnen
31-5
Onveilig gehecht
Omgaan met hechtingsproblemen in het onderwijs
1-6
Pleegzorg en gezinshuizen 2017
Symposium gericht op kennis en inspiratie
1-6
Zorg bij (v)echtscheiding
Landelijke studiedag over zorg bij vechtscheiding
2-6
Veiligheid van het kind in het wijkteam
Reflecteren rond het thema huiselijk geweld
6-6
ReflectieLab
Leren reflecteren zodat je jezelf continu kunt blijven ontwikkelen
7-6
Eetproblemen bij jonge kinderen
Congres over eetproblemen bij jonge kinderen
8-6
Prestatiedruk bij perfectionistische leerlingen
Voorkom schooluitval door overbelasting in het voortgezet onderwijs
8-6
Hulpverlening aan migrantenvrouwen en -meisjes
Congres over hulp aan migrantenvrouwen en -meisjes
8-6
OPDC-symposium
Over de rol van schoolse en bovenschoolse voorzieningen in onderwijsondersteuning.
14-6
'Waarom moeilijk doen als het samen kan'
Symposium kindergeneeskunde
15-6
Pesten en sociale veiligheid
Studiedag voor het voortgezet onderwijs
 

Heeft u nieuws of wilt u reageren? Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.