Nieuwsbrief Jeugd
15 december 2016, nummer 38
Nederlands Jeugdinstituut
Stuur deze nieuwsbrief door
 

Nieuws

 

Problemen beïnvloeden levensloop jongeren
15-12-2016
Gedrags- en emotionele problemen in de kindertijd en adolescentie hebben invloed op de levensloop van jongvolwassenen. Dat blijkt uit het proefschrift van Karin Veldman, die op 13 december promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Te weinig plek in grote steden voor dakloze jongeren
14-12-2016
Opvangcentra in grote steden zien de toeloop van dakloze jongeren toenemen. Maar door een tekort aan plekken krijgen ze niet altijd een geschikte slaapplek in de jongerenopvang. Dat zeggen verschillende hulporganisaties voor zwerfjongeren tegen NOS op 3 en FunX.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

'Jeugdteam moet meer oog hebben voor veiligheid'
14-12-2016
Niet alle jeugdteams hebben voldoende aandacht voor veiligheidsrisico's in het leven van kinderen. Dat concluderen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit hun toezicht op jeugdteams.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Gezinsgerichte interventie FAST is goed onderbouwd
13-12-2016
De Erkenningscommissie Interventies heeft de interventie FAST erkend als goed onderbouwd. FAST is gericht op het verminderen of stoppen van ernstige gedragsproblemen van jongeren van 12 tot 18 jaar.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Ontwikkeling van het kind is gebaat bij kinderopvang
12-12-2016
Kinderopvang is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam na uitgebreid literatuuronderzoek.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

ADHD-medicijnen zijn op lange termijn onschadelijk
08-12-2016
ADHD-medicatie leidt op langere termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van Lizanne Schweren, waarop ze 14 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 
 

Pas verschenen

 

Regie op de aanpak van kindermishandeling
De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft deze handreiking ontwikkeld om gemeentebesturen te ondersteunen bij het voeren van regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling.

Downloadinformatie

Een werkende combinatie
De Sociaal-Economische Raad buigt zich in dit rapport onder meer over het combineren van werk en de zorg voor kinderen. De raad pleit voor sluitende dagarrangementen voor 4 tot 12-jarigen, als een eerste stap in de ontwikkeling naar integrale kindcentra voor 0 tot 12-jarigen.

Downloadinformatie

In gesprek over de norm van de verantwoorde werktoedeling
Deze handreiking helpt gemeenten en werkgevers om in hun organisatie met professionals, managers en P&O-medewerkers te spreken over de norm van de verantwoorde werktoedeling.

Downloadinformatie

 

Agenda

 
25-4
Jongerenwerk is Toekomst
Dag van het Jongerenwerk 2017 voor en door jongerenwerkers
8-5
Themamiddag: werken met vrijwilligers in de jeugdbescherming
Themamiddag over het inzetten van vrijwilligers in de jeugdbescherming
8-5
12-5
Landelijke Actieweek Thuiszitters
Landelijke actieweek om aandacht te vragen voor het aantal thuiszitters
11-5
Systemisch werken met complexe psychiatrische gezinsproblematiek
Studiedag voor hulpverleners, behandelaars en begeleiders
11-5
8-6
Samen leren, samen zorgen
Samenwerking primair onderwijs en jeugdhulp
11-5
Webinar 'Onderwijs-zorgarrangementen: maatwerk bij (dreigende) thuiszitters'
Hoe kun je onderwijs-zorgarrangementen het beste organiseren en waar moet je dan op letten?
11-5
Dag van het Sociaal Domein
Samenwerken aan een nieuwe sociale infrastructuur
12-5
Pay it Forward
Netwerkdag European Youth Week
15-5
Gemeenten aan zet bij jong ouderschap
Voor beleid en bestuur van gemeenten
15-5
Learn and share: aanpak kwetsbare jongeren
Medewerkers van gemeentelijke beleidsafdelingen en diensten in duo's
16-5
Genderaspecten in het spel van kinderen
Speelforum over ontwikkeling van kinderen
18-5
Taalontwikkelingsstoornis bij kinderen
Congres over herkenning en behandeling van een taalontwikkelingstoornis
18-5
Sturen op integraal werken
Congres over integraal werken, voor beleidsambtenaren en bestuurders.
18-5
Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie
Over preventie van leer-, opvoed- en opgroeiproblemen.
19-5
Afstemmen op broze gehechtheid bij cliënten met een verstandelijke beperking
Kinderen met een verstandelijke beperking en hechtingsproblemen
22-5
De wereld van het kind
Integratie van alle opvoedmilieus voor de totale ontwikkeling
 

Heeft u nieuws of wilt u reageren? Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.