Nieuwsbrief Jeugd
15 december 2016, nummer 38
Nederlands Jeugdinstituut
Stuur deze nieuwsbrief door
 

Nieuws

 

Problemen beïnvloeden levensloop jongeren
15-12-2016
Gedrags- en emotionele problemen in de kindertijd en adolescentie hebben invloed op de levensloop van jongvolwassenen. Dat blijkt uit het proefschrift van Karin Veldman, die op 13 december promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Te weinig plek in grote steden voor dakloze jongeren
14-12-2016
Opvangcentra in grote steden zien de toeloop van dakloze jongeren toenemen. Maar door een tekort aan plekken krijgen ze niet altijd een geschikte slaapplek in de jongerenopvang. Dat zeggen verschillende hulporganisaties voor zwerfjongeren tegen NOS op 3 en FunX.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

'Jeugdteam moet meer oog hebben voor veiligheid'
14-12-2016
Niet alle jeugdteams hebben voldoende aandacht voor veiligheidsrisico's in het leven van kinderen. Dat concluderen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit hun toezicht op jeugdteams.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Gezinsgerichte interventie FAST is goed onderbouwd
13-12-2016
De Erkenningscommissie Interventies heeft de interventie FAST erkend als goed onderbouwd. FAST is gericht op het verminderen of stoppen van ernstige gedragsproblemen van jongeren van 12 tot 18 jaar.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Ontwikkeling van het kind is gebaat bij kinderopvang
12-12-2016
Kinderopvang is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam na uitgebreid literatuuronderzoek.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

ADHD-medicijnen zijn op lange termijn onschadelijk
08-12-2016
ADHD-medicatie leidt op langere termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van Lizanne Schweren, waarop ze 14 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 
 

Pas verschenen

 

Regie op de aanpak van kindermishandeling
De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft deze handreiking ontwikkeld om gemeentebesturen te ondersteunen bij het voeren van regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling.

Downloadinformatie

Een werkende combinatie
De Sociaal-Economische Raad buigt zich in dit rapport onder meer over het combineren van werk en de zorg voor kinderen. De raad pleit voor sluitende dagarrangementen voor 4 tot 12-jarigen, als een eerste stap in de ontwikkeling naar integrale kindcentra voor 0 tot 12-jarigen.

Downloadinformatie

In gesprek over de norm van de verantwoorde werktoedeling
Deze handreiking helpt gemeenten en werkgevers om in hun organisatie met professionals, managers en P&O-medewerkers te spreken over de norm van de verantwoorde werktoedeling.

Downloadinformatie

 

Agenda

 
16-1
20-1
Week van de Implementatie
Themaweek gericht op jeugdsector en publieke gezondheidszorg
19-1
Opvoedingsondersteuning en ouderschap
Congres over opvoedondersteuning en ouderschap
20-1
Emotionele ontwikkeling in verbinding
Studiedag over emotionele ontwikkeling in verbinding
23-1
Learn and share: integrale aanpak 16- tot 27-jarigen
Gemeentelijke beleidsmedewerkers jeugd, onderwijs, werk, inkomen, huisvesting, Wmo en inkoop op zoek naar integrale aanpak van kwetsbare jongeren
23-1
Familiegroepsplan. Hopeloze missie of ei van Columbus?
Themamiddag over de vragen die het gebruik van het familiegroepsplan oproept
26-1
In Holland staat een huis: een goed begin, een investering in de toekomst
Congres over hechtings- en traumaproblematiek bij het jonge kind
26-1
Hechtings- en traumaproblematiek bij het jonge kind
Voor professionals in jeugdhulp beleidsmakers en ambtenaren
26-1
Emotionele en gedragsproblemen
Vierde editie van landelijke congres over lichte verstandelijke beperking (lvb)
30-1
Leren in de wijk
Middagconferentie over expertise en reflectie
3-2
Nederlands Netwerk Child Friendly Cities
Netwerkbijeenkomst over positief jeugdbeleid
6-2
Learn and share: integrale aanpak 16 tot 27-jarigen
Gemeentelijke beleidsmedewerkers jeugd, onderwijs, werk, inkomen, huisvesting, Wmo en inkoop op zoek naar integrale aanpak van kwetsbare jongeren
9-2
Hulpverlening en ondersteuning voor LHBT's
Congres over hulp aan homo-, bi-, en transseksuelen
10-2
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Over taalontwikkelingsstoornissen en autisme
13-2
Jeugdzorgdag 2017
Over werkdruk in de jeugdzorg
14-2
Succesvolle BSO voor 8+
Succesfactoren voor een aantrekkelijke bso
16-2
Vroegsignalering en vroeghulp
Jaarlijks congres over vroegsignalering en vroeghulp
 

Heeft u nieuws of wilt u reageren? Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.