Databank Effectieve Jeugdinterventies

Triple P: Positief Pedagogisch Programma niveau 4 en 5

Niveau 4 van het Positief Pedagogisch Programma – Triple P – is een intensieve training in opvoedingsvaardigheden waarmee ouders de ontwikkeling van hun kind op een positieve manier kunnen stimuleren. Het aanvullende niveau 5 is gericht op effectieve toepassing van deze vaardigheden.


Gericht op:

Opvoeding

Leeftijd:
2 - 16 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Gezinsgerichte aanpak

Locatie:

In de wijk, op meerdere locaties

Uitvoering:

Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Erkend als:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op:
14 december 2018
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doelgroep

Kinderen tot 16 jaar met milde tot ernstige emotionele en gedragsproblemen. De intermediaire doelgroep zijn ouders van deze kinderen die het gedrag van hun kind moeilijk hanteerbaar vinden.

Aanpak

Triple P niveau 4 omvat zeventien opvoedstrategieën waarmee ouders kunnen werken aan een goede band met hun kind, wenselijk gedrag kunnen stimuleren, nieuwe vaardigheden en gedrag kunnen aanleren, en leren omgaan met ongewenst gedrag.
Elke sessie bestaat uit een combinatie van informatieoverdracht, opdrachten uit het werkboek, modeling en video-instructie, en het toepassen van opvoedstrategieën in een rollenspel.
Het aanvullende niveau 5 is gericht op het opheffen van belemmerende factoren in het gezin, zoals persoonlijke problemen of relatieproblemen, zodat ouders de geleerde strategieën effectief kunnen toepassen.

Tijdsbesteding

Het programma kan onder meer bestaan uit een individueel begeleidingstraject en een oudercursus. De interventie bestaat uit acht tot tien sessies, bij voorkeur in een wekelijkse frequentie. Het doorlopen van niveau 4 duurt ongeveer 2,5 maand.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Triple P niveau 4 en 5 een mooi programma met goede kwaliteitsondersteuning, opleiding en intervisiemogelijkheden. De erkenningscommissie ziet “eerste aanwijzingen voor effectiviteit” voor de individuele- en de groepsvariant. Voor de online en zelfhulp-variant vindt de commissie onvoldoende onderbouwd dat deze passend zijn bij de ernst van de problematiek van de beschreven doelgroep, waardoor deze op dit moment niet worden erkend.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Triple P is ontwikkeld door professor M. Sanders en het team van het Parenting and Family Support Centre van de universiteit van Queensland (Australië).

Voor informatie over de implementatie van Triple P in Nederland, de inhoud van het programma, trainingen en kosten kunt u terecht bij:

Triple P Nederland
Koninginneweg 97
1211 AP Hilversum
035 - 7370757
www.triplep-nederland.nl

Contactpersoon

Carine Kielstra
carine@triplep.net

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies