Databank Instrumenten

Sociale Informatie Verwerkings Test (SIVT)

De SIVT meet de sociale informatieverwerking van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Het instrument wordt gebruikt in de jeugdzorg en in het speciaal onderwijs.

Doel

Het doel van de SIVT is inzicht verschaffen in de sociale informatieverwerking van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.

Doelgroep

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Hieronder wordt verstaan jeugdigen met een intelligentiequotiënt van 50-85.

Materialen

Het instrument is samengesteld uit verschillende materialen uit werkboeken of meetinstrumenten (films, videofragmenten, tekeningen, fotokaarten) met bijbehorende vragenlijsten, die op een dusdanige manier zijn samengevoegd dat alle stappen van het SIV-model worden gemeten. Het materiaal varieert in complexiteit en snelheid waarin de informatie wordt aangeboden. Er is een handleiding beschikbaar en een afnameprotocol, een codeboek en een scoringsformulier.

Gebruik

De SIVT wordt individueel afgenomen en de vragen worden mondeling gesteld aan de deelnemer. Het is belangrijk dat de afnemer uitlegt dat er geen goede of foute antwoorden zijn. De vragen zijn zo opgesteld dat ze de stappen van het SIV model meten. Daarom moeten ze letterlijk en in de goede volgorde overgenomen worden uit de handleiding. De deelnemer mag het materiaal niet vooraf zien. Bij bepaalde vragen moet de afnemer de tijd noteren.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Diagnostiek

Leeftijd:
0 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Eind maart kan de SIVT besteld worden bij uitgeverij Hogrefe Amsterdam. Vanaf april wordt het instrument geleverd bij de instellingen. Het is een digitaal instrument via het Hogrefe Testsysteem, inclusief digitale populatienormen en met een papieren handleiding, met aanvullende referentiescores specifiek voor jeugd met een LVB of zwakbegaafd niveau.

Simon Nak en Renske Kroondijk van Hogrefe zijn de contactpersonen (simon.nak@hogrefe.nl , renske.kroondijk@hogrefe.nl)

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Download de beschrijving

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies