Databank Effectieve Jeugdinterventies

Nieuw

Wijzigingen in de databank Effectieve Jeugdinterventies in de laatste drie maanden.

Nieuwe erkenningen

De volgende interventies zijn onlangs (opnieuw) beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies.

Triple P: Positief Pedagogisch Programma niveau 4 en 5

Niveau 4 van het Positief Pedagogisch Programma – Triple P – is een intensieve training in opvoedingsvaardigheden waarmee ouders de ontwikkeling van hun kind op...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 2 - 16 jaar
 • Erkend op 14 december 2018
Amigo's

Amigo's zijn hulpverleners die op school met kinderen werken aan het verminderen van psychosociale problemen.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 8 - 13 jaar
 • Erkend op 18 januari 2019
Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit

De module 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' is erop gericht dat de ouders van een pleegkind instemmen met de plaatsing in een pleeggezin, waardoor de...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Erkend op 8 april 2019
Home-Start

Home-Start is een laagdrempelig, preventief programma waarin getrainde vrijwilligers ouders helpen hun opvoedvaardigheden en sociale netwerk te vergroten.

 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 6 jaar
 • Erkend op 8 april 2019
Een kindje krijgen

'Een kindje krijgen' stimuleert een gezonde ontwikkeling van kinderen, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door geloof in eigen kunnen,...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 21 jaar
 • Erkend op 30 januari 2019
So-Cool

So-Cool is een leerstraf voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking die delicten hebben gepleegd. Het doel is de kans op recidive te verminderen.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 23 jaar
 • Erkend op 13 maart 2019
Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) heeft als doel het voorkomen en verminderen van overlastgevend en delinquent gedrag.

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 12 - 18 jaar
 • Erkend op 13 maart 2019
Behavioral Parent Training Groningen – groep (BPTG-G)

Behavioral Parent Training Groningen – groep (BPTG-G) is een gedragstherapeutische groepstraining voor ouders van kinderen met ADHD en gedragsproblemen.

 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Leeftijd: 4 - 12 jaar
 • Erkend op 18 januari 2019
Overbruggingsplan

Het Overbruggingsplan is een interventie voor de jeugdgezondheidszorg om kinderen met overgewicht en hun ouders te ondersteunen bij het verbeteren van hun leefstijl,...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Erkend op 20 september 2018
Veerkracht

Veerkracht is een interventie voor de begeleiding van kinderen die met hun ouders in de vrouwen- of de maatschappelijke opvang terechtkomen. Het doel is het...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Erkend op 11 oktober 2018

In voorbereiding

Interventies die zich sinds kort onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut in de selectie- en beoordelingsprocedure voor erkenning bevinden of in de procedure voor opname in de databank.

Beter contact met je Baby

Beter contact met je Baby is een groepscursus voor ouders met een baby tot 1 jaar. Doel van de cursus is het verminderen van het risico op onveilige hechting en...

Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies