• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Meedenken over gebruik van werkzame elementen

Effectieve interventies en protocollen zijn nuttige middelen om kinderen en gezinnen te helpen. In de praktijk zijn ze echter niet altijd uit te voeren zoals ze ontworpen zijn. De behoefte van professionals om interventies flexibel in te zetten is daarom groot. Maar is de hulp nog wel effectief als deze naar eigen inzicht is aangepast? Om hier zeker van te zijn is kennis nodig over de werkzame elementen van interventies.

Onderzoek naar werkzame elementen

Voor het eerst wordt in Nederland grootschalig onderzoek gedaan naar de werkzame elementen van effectieve interventies voor de volgende problemen: angst, depressie, gedragsproblemen, ADHD, sociale weerbaarheid, opvoedonzekerheid en ernstige opvoedproblematiek. De uitkomsten van deze studies zijn vanaf 2019 beschikbaar voor alle professionals die met jeugd werken.

Bruikbare oplossingen

Het Nederlands Jeugdinstituut verkent de komende twee jaar in welke vorm de kennis over werkzame elementen gegoten moet worden, zodat deze bruikbaar is voor professionals en kan bijdragen aan effectieve jeugdhulp en preventie. Samen met onderzoekers, professionals die werken met jeugd en cliënten onderzoeken we de verschillende mogelijkheden en proberen we alvast toe te werken naar bruikbare oplossingen.

Gezocht: professionals en cliënten

Het Nederlands Jeugdinstituut zoekt daarom op korte termijn professionals uit wijkteams, de geïndiceerde jeugdhulp, jeugd-lvb, jeugd-ggz en het onderwijs en cliënten om de eerste ideeën aan voor te leggen.

Aanmelden

Bent u benieuwd hoe effectief werken met elementen van interventies straks vorm kan krijgen? Meld u dan aan bij Machteld Zwikker, dan nemen we contact met u op en komen we bij u langs.
Tijdens het gesprek zullen we u vragen of u ook aan een volgende ronde wilt bijdragen, maar dat is geheel vrijblijvend.

Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.