Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 237 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld.

Zoek op onderwerp

Waar moeten de interventies zich op richten?

Zoek op naam

Hoe heet de interventie?


Nieuwe erkenningen

Onderstaande interventies zijn (opnieuw) beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies.

Triple P: Positief Pedagogisch Programma niveau 4 en 5

Niveau 4 van het Positief Pedagogisch Programma – Triple P – is een intensieve training in opvoedingsvaardigheden waarmee ouders de ontwikkeling van hun kind op...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 2 - 16 jaar
 • Erkend op 14 december 2018
Amigo's

Amigo's zijn hulpverleners die op school met kinderen werken aan het verminderen van psychosociale problemen.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 8 - 13 jaar
 • Erkend op 18 januari 2019
Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit

De module 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' is erop gericht dat de ouders van een pleegkind instemmen met de plaatsing in een pleeggezin, waardoor de...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Erkend op 8 april 2019
Home-Start

Home-Start is een laagdrempelig, preventief programma waarin getrainde vrijwilligers ouders helpen hun opvoedvaardigheden en sociale netwerk te vergroten.

 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 6 jaar
 • Erkend op 8 april 2019
Een kindje krijgen

'Een kindje krijgen' stimuleert een gezonde ontwikkeling van kinderen, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door geloof in eigen kunnen,...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 21 jaar
 • Erkend op 30 januari 2019
So-Cool

So-Cool is een leerstraf voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking die delicten hebben gepleegd. Het doel is de kans op recidive te verminderen.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 23 jaar
 • Erkend op 13 maart 2019
Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) heeft als doel het voorkomen en verminderen van overlastgevend en delinquent gedrag.

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 12 - 18 jaar
 • Erkend op 13 maart 2019
Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies