• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 234 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Nieuw in de databank

Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8 jaar)

Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen van zes tot en met acht jaar oud, waarvan de ouders gescheiden zijn. In 12 sessies leren kinderen omgaan met problemen en emoties rond de scheiding met als doel emotionele- en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.


EU-Schoolfruit- en groenteprogramma

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een laagdrempelig stimulansprogramma om het eten van fruit en groente op de basisschool te bevorderen. Scholen ontvangen gedurende twintig weken voor elke leerling iedere week drie stuks gratis fruit en groente. Een voorwaarde voor deelname is het geven van educatieve lessen.


Vallen is ook een Sport

De interventie Vallen is ook een sport bestaat uit een lespakket voor het basisonderwijs waarin kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs op een leuke manier stap voor stap wordt geleerd veilig te vallen. De interventie bestaat uit een lespakket waarmee kinderen middels een lesprogramma van 8 weken (4 basislessen en 4 vervolglessen) valtechnieken aangeleerd kunnen worden.


SamenStarten

SamenStarten is bedoeld voor alle ouders met kinderen van nul tot vier jaar en richt zich daarnaast op de professionals binnen de jeugdgezondheidszorg (jgz-professionals) als intermediaire doelgroep. Het doel van SamenStarten is het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen (0-4 jaar), door onder andere het inventariseren van de risico- en beschermende factoren, het volgen van de opvoedingssituatie, het bekrachtigen van de ouderlijke competenties en de toeleiding naar zorg op maat.


Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde

De preventielessen 'Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde' is een lessenserie die een onbedoelde zwangerschap bij jongeren wil voorkomen. In lessen op scholen wordt aandacht besteed aan kennis, attitude, inschatting van eigen gedrag, vaardigheden en opvattingen van de omgeving ten aanzien van seksuele interacties en anticonceptiegebruik en van (jong) ouderschap. Kracht van deze interventie is dat jongeren oefenen met vaardigheden voor het aangeven van hun wensen en grenzen. Daarnaast worden informatie en handvatten aangereikt aan docenten en ouders om met kinderen in gesprek te gaan.


Alles Kidzzz

Alles Kidzzz is een individuele op maat aangeboden sociaal cognitieve gedragsinterventie van acht wekelijkse sessies gericht op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs die een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien.


Training Sport en Gedrag II

De training Sport en Gedrag II is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich agressief (verbaal en/of fysiek) hebben gedragen op of rond het voetbalveld. De training heeft tot doel herhaling van dergelijk gedrag te voorkomen door bewustwording bij jongeren van hun gedrag en de gevolgen daarvan, het versterken van vaardigheden en het handhaven van de binding tussen jongere en vereniging. Het betreft een individuele aanpak van 20 tot 44 uur waarin de jongere een aantal gesprekken met de Halt-medewerker heeft, opdrachten maakt, excuus aanbiedt aan het slachtoffer, boosheidscontroletraining doet en een (werk)opdracht op de vereniging uitvoert.


Stop Nu Ander Plan (Jongensversie SNAP)

Stop Nu Ander Plan (SNAP) wil ernstig probleemgedrag van jongens tussen de 6 en 12 jaar verminderen en crimineel gedrag en recidive voorkomen. Het basisprogramma dat dertien weken duurt, bestaat uit parallelle groepstrainingen voor de jongens en de ouders. Met cognitieve gedragstherapeutische technieken, psycho-educatie, rollenspellen, huiswerkopdrachten, ontspanningsoefeningen en gedragscontracten wordt gewerkt aan het verminderen van de gedragsproblemen van de jongens en het vergroten van de opvoedvaardigheden van de ouders. Naast de groepstrainingen wordt, op basis van een risicotaxatie, aanvullende begeleiding geboden, zoals gezinsbegeleiding, huiswerkbegeleiding, individuele begeleiding van het kind, begeleiding bij pesten, brandpreventie of begeleiding bij het stoppen met stelen.


JOIN us

JOIN us is een positieve aanpak ter preventie van pesten. Het programma richt zich op het creëren van een saamhorige klas waarin elke leerling zich gezien en geaccepteerd voelt. De tien lessen zijn bedoeld voor eerstejaars leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs. Het programma gaat uit van een groepsdynamisch perspectief en de lessen spelen in op de groepsfases waarin de leerlingen zich bevinden. Door middel van interactieve spellen leren leerlingen elkaar beter kennen, waardoor zij een hechte klas vormen en op een progressieve manier de groepsfases doorlopen. De nadruk van het JOIN us-programma ligt op positieve samenwerkings- en vertrouwensoefeningen. De mentoren worden getraind om de lessen uit te voeren.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies