• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Tweedaagse passend onderwijs 'Samen leren leven'

5 - 6 oktober 2017 - Conferentie

Tijdens de tweedaagse conferentie 'Samen leren leven' staat de volgende vraag centraal: Hoe kunnen wij werken aan een duurzame transitie in het belang van een inclusieve maatschappij? 
Keynote spreker Jan Rotmans deelt niet alleen zijn visie over de duurzame transitie, maar stimuleert, prikkelt en inspireert de deelnemers om ook deel te nemen aan deze transitie, vanuit ieders eigen taak en doelstelling. Daarnaast gaat de conferentie in op de praktische vragen en dilemma’s die daaruit voortvloeien voor het dagelijks werk van schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en hun partners. Wat betekent ‘de inclusieve maatschappij’ voor de gezamenlijke inspanningen aan het dekkend netwerk van (basis)ondersteuning, jeugdhulp en zorg?

Voor schoolbestuurders, medewerkers van gemeenten, jeugdhulpverlening, leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden PO en VO, jongeren en ouders.


Organisator:

Diverse organisatoren

Plaats:

Lunteren

Kosten:

€ 25,- per dag, exclusief diner en verblijf

Website:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.