• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Summerschool

31 augustus 2017


Tijd:

09.30 - 15.00 uur

Locatie:

De Snorfabriek
Tweede Daalsedijk 14A
3551 EJ Utrecht

Kosten:

Per les 20 euro
Hele dag 50 euro

Ik meld me aan

Verlangt u ook zo naar de zomer maar moet u helaas nog even wachten? Of bent u juist al weg geweest? Wilt u voordat u lekker in de zon zit of na uw heerlijke vakantie nog even bijgespijkerd worden over actuele thema's rondom werken in de wijk? Wilt u bijvoorbeeld meer weten over veiligheid, professionele autonomie of mediaopvoeding? Ga dan terug de schoolbanken in en meld u aan voor één of meerdere lessen van de Summerschool op 29 juni en 31 augustus.

De lessen

De Summerschool van het Nederlands Jeugdinstituut biedt tijdens de zomer een aantal lessen over verschillende onderwerpen aan voor professionals in buurt- of wijkteams. Tijdens de les krijgt u inhoudelijke kennis over het thema. Naast kennis is er ook aandacht voor verschillende werkvormen, reflectie en discussie over wat werken met betrekking tot dit onderwerp vraagt qua kennis en kunde van u en uw team.

Het lesaanbod op donderdag 31 augustus:

• 09:30 – 11:00  Leren veranderen in je werk
• 11:30 – 13:00  Ruimte voor de professional in de wijk
• 14:00 – 15:30  Aansluiten op basisvoorzieningen

Ook donderdag 29 juni kunt u een of meerdere lessen volgen.

Leren veranderen in je werk

Leer om zelf verbetervoorstellen te doen in uw werk. Zoals verbeteringen in wachtlijstaanpak, casuïstiekbespreking of uitvoering van casemanagement.

In deze les krijgt u handvatten om zelf uw werk te ontwikkelen en verbeteren zodat deze goed aansluit bij de praktijk en uw team én direct toepasbaar is. Vragen die tijdens de les aan de orde komen zijn: hoe begint u, hoe gaat u daarmee aan de slag en hoe betrekt u collega's daarbij.

We reflecteren op uw veranderprocessen en u leert:

  • een ambitie te vertalen naar oplossingen;
  • concrete stappen te formuleren;
  • wat u direct in de praktijk kunt doen;
  • benutten en betrekken van collega's;
  • uw resultaten inzichtelijk te maken.

Neem uw verbetervoorstel mee en we gaan direct aan de slag!

Ruimte voor de professional in de wijk

Er wordt veel verwacht van professionals in jeugd- en wijkteams. Ruimte voor de professional is een van de vijf transformatiedoelen in de Jeugdwet. Maar hoeveel ruimte heeft u als professionals in de praktijk? Welke knelpunten ervaart u hierbij en hoe kan u dit oplossen?

Reflecteren is een eerste stap om bewust te worden van uw drempels en uitdagingen. In de praktijk is hier vaak weinig tijd en ruimte voor. In deze les staat reflecteren en uitwisselen rond dit thema centraal. Hoe creëert u bijvoorbeeld ruimte voor uw expertise? In de bijeenkomst bespreken we handvatten en tips hoe u dit samen met collega's kunt aanpakken in uw team.

Aansluiten bij basisvoorzieningen

Hoe ondersteunt u gezinnen bij ouderschap en opvoeden? Hoe geeft u als jeugd- of wijkteams opvoedondersteuning vorm, wat doet u hierin zelf en hoe werkt u samen met bewoners of basisvoorzieningen in de wijk zoals scholen en kinderopvang?

In deze les wisselen we goede voorbeelden uit over het versterken van de formele én informele netwerken in de wijk. Samen reflecteren we op de verschillende lokale situaties en bespreken we tips hoe u dit samen met uw team zou kunnen vormgeven zodat u verschil kunt maken voor jeugd en ouders in de wijk.

Aanmelden

Is de Summerschool iets voor u? Meld u dan aan! U kunt zich inschrijven per les, maar ook voor een hele dag.

Voor wie

Professionals die werkzaam zijn in buurt- of wijkteams.

Accreditatie

Het SKJ heeft 1,5 accreditatiepunt per les toegekend.

Vragen?

Neem contact op met Lisa Kerkhof.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.