• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Sturen op integraal werken

18 mei 2017 - Congres


Tijd:

9.30 - 17.00 uur

Locatie:

Antropia, Driebergen

Kosten:

€ 225,00 (excl. BTW) als abonnee Binnenlands Bestuur, € 295,00 (excl. BTW) als niet-abonnee

Ik meld me aan

Integraal werken was de grote belofte van de decentralisaties. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur. In de praktijk blijkt écht integraal werken niet vanzelf te gaan. Hoe kun je hier als gemeente meer op sturen?

Over effectief integraal werken is meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel gemeenten weten. Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren samen met Binnenlands Bestuur Sturen op integraal Werken, een congres voor beleidsambtenaren en bestuurders.

Het congres Sturen op integraal werken biedt:

  • Inspirerende verhalen van wethouders en specialisten over integrale aanpakken die werken.
  • Workshops met experts van gerenommeerde kennisinstituten en opleidingen.
  • De nieuwste cijfers en trends gepresenteerd door onderzoekbureau I&O. 
  • Bouwstenen voor integraal werken, een nieuwe, digitale toegang tot interventies voor integraal werken in de Nederlandse databanken.
  • Het innovatieve Samenspel dat laat ervaren hoe een gemeente kan sturen op integraal werken.

Presentatie Bouwstenen voor integraal werken

Op 18 mei lanceert het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies een nieuw e-magazine voor gemeenten, Bouwstenen voor integraal werken. Het magazine bevat interviews met bestuurders en deskundigen en goede voorbeelden op het terrein van integraal werken, die doorlinken naar de erkende interventies in de databanken van de kennisinstituten.

Sturen op integraal werken wordt georganiseerd door:

  • Het programma Integraal Werken in de Wijk van Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein.
  • Het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies van Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut, en Vilans.
  • Binnenlands Bestuur.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.