• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie

18 mei 2017 - Themabijeenkomst


Tijd:

12.15-17.00 uur

Locatie:

Vergadercentrum Vredenburg 19, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

Kosten:

60 euro

Ik meld me aan

Het schoolmaatschappelijk werk kan een belangrijke rol spelen op het gebied van preventie van leer-, opvoed- en opgroeiproblemen. Op scholen, in de kinderopvang en in wijkteams. Hoe begeleidt u vanuit die rol kinderen bij hun talentontwikkeling? Hoe werkt u samen met partners als school, ouders en jeugdhulp? Of wat kunt u doen om schoolverzuim en thuiszitters te voorkomen? Op donderdag 18 mei aanstaande organiseren wij over deze en andere vragen een themabijeenkomst om goede voorbeelden uit te wisselen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier staan we stil bij de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van het schoolmaatschappelijk werk bij het versterken van preventie. Deze bijeenkomst organiseert het Nederlands Jeugdinstituut samen met de BPSW en Sociaal Werk Nederland.

Doelgroep

De bijeenkomst is primair bedoeld voor schoolmaatschappelijk werkers en andere sociaal werkers, gezinswerkers, generalisten en anderen, die samenwerken mét of werkzaam zijn in het onderwijs (PO,VO,MBO) of de kinderopvang. Geïnteresseerde leidinggevenden zijn uiteraard ook welkom.

Inhoud

Het schoolmaatschappelijk werk kent momenteel vele gezichten en namen. Vanuit die variatie liggen er gemeenschappelijke taken en uitdagingen. Een belangrijke is: bijdragen aan preventie van opvoed- en opgroeiproblemen bij jeugdigen en hun gezinnen. Dat is wat passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet vooral beogen, maar waarin scholen en gemeenten vaak nog zoekende zijn. Deze bijeenkomst laat zien wat er allemaal al gebeurt.

Goede voorbeelden

Er zijn inmiddels heel wat goede voorbeelden ontwikkeld over de rol die schoolmaatschappelijk werk speelt. Denk hierbij aan onderwerpen zoals voorschools schoolmaatschappelijk werk, signaleren en normaliseren, nieuwe verbindingen CJG en SMW, SMW in het MBO, een veilig pedagogisch klimaat, sociale veiligheid, het tegengaan van verzuim en thuiszitter, enzovoort. Op deze themadag kunt u zich laten inspireren en informeren door wat er in de volle breedte allemaal al ontwikkeld is. Als u ook een goed voorbeeld van preventie in of om de school bent of kent én bereid bent om dit op de bijeenkomst te presenteren, dan nodigen we u van harte uit om dit aan ons kenbaar te maken. Dat kan in onderstaand aanmeldingsformulier.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 60. Dit is inclusief een lunch vooraf. U ontvangt een bewijs van deelname, waarmee u accreditatiepunten kunt aanvragen.

Datum, tijd en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 mei 2017, van 12.15 tot 17.00 uur in Vergadercentrum Vredenburg 19 te Utrecht.

Aanmelden en vragen

U kunt zich aanmelden via dit formulier. Als u een goed voorbeeld bent of kent, kunt u dat ook via dit formulier aangeven. Vragen? Neem contact op met Mirella van den Burg m.vandenburg@nji.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.