• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

OPDC-symposium

8 juni 2017 - Symposium


Tijd:
09.30 uur – 16.30 uur
Locatie:

Comenius College, Hilversum

Kosten:

Gratis

Ik meld me aan

Over de rol van schoolse en bovenschoolse voorzieningen in onderwijsondersteuning

Door de komst van passend onderwijs is de inrichting van onderwijsondersteuning aan leerlingen sterk in ontwikkeling. Binnen samenwerkingsverbanden zijn bijvoorbeeld keuzes gemaakt om voorzieningen op schoolniveau of juist op bovenschools niveau (door) te ontwikkelen. In sommige situaties wordt nauw samengewerkt met partners vanuit speciaal onderwijs en zorg. Wat is anno 2017 de positie van OPDC, Rebound, Time out en vormen van onderwijsondersteuning zoals Time in en Trajectvoorzieningen op schoollocaties?

Ruim twee jaar na het invoeren van passend onderwijs staan we op donderdag 8 juni tijdens het OPDC-symposium graag stil bij de inrichting van onderwijsondersteuning en de positionering van de schoolse en bovenschoolse voorzieningen binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hoe is de onderwijsondersteuning zoal georganiseerd en inhoudelijk ingericht? Wat zijn voorwaarden voor succes? Met welke partners wordt op welke manier samengewerkt? Deze en andere vragen komen allemaal aan de orde. De organisatie van het OPDC-symposium is in handen van OPDC Rebound het Gooi, Stichting 180 en het Nederlands Jeugdinstituut.

Programma

Het OPDC-symposium is een dag vol kennis, inspiratie en ontmoetingen. We gaan met elkaar in gesprek over de rol van OPDC, Rebound, Time out/in, Trajectvoorzieningen en andere vormen van onderwijsondersteuning. We besteden aandacht aan de positie van deze voorzieningen binnen scholen en samenwerkingsverbanden en we nemen u mee in verschillende methodische aanpakken.

’s Ochtends nemen Harald Weverling (OPDC Rebound het Gooi) en Vincent Fafieanie (Nederlands Jeugdinstituut) u onder andere mee in de meest recente landelijke ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk van het passend onderwijs en wisselen we ervaringen uit. Het middagprogramma staat in het teken van samen ervaringen uitwisselen en verdiepen op diverse methodische aanpakken zoals bijvoorbeeld TOP’s, een methode voor leerlingen met gedragsproblemen.

Voor wie?

Het OPDC-symposium richt zich op uitvoerende medewerkers en coördinatoren van OPDC’s, Rebound-, Time Out / In voorzieningen, Trajectvoorzieningen, andere vormen van onderwijsondersteuning en hun vaste samenwerkingspartners. Uiteraard bent u vanuit een ander perspectief ook van harte welkom.

Aanmelden en vragen

Deelname aan het OPDC-symposium is gratis. Aanmelden kan tot maandag 22 mei. Wilt u erbij zijn? Meld u dan snel aan via dit formulier. Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Rally Wagemans, Nederlands Jeugdinstituut: r.wagemans@nji.nl. Mocht u zelf tijdens het OPDC-symposium iets willen vertellen over uw aanpak in uw vorm van onderwijsondersteuning, neem dan ook contact met ons op. Want alleen samen kunnen we de goede voorbeelden verzamelen!

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.