• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Leren in de wijk

30 januari 2017 - Middagconferentie


Tijd:

12.30 - 16.30 uur

Locatie:

Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

Kosten:

80 euro

Aanmelden

Het wijkgericht werken krijgt meer vorm. Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren. Dat vraagt de volledige inzet van professionals en het toepassen van alle kennis die er is, zodat ouders en kinderen goed begeleid worden.
Neemt u de tijd met uw team om te reflecteren en te leren? Haalt u het optimale uit uzelf en zet u uw expertise in voor goede hulp? Hoe houdt u uw vakkennis op peil?
Dit is een greep uit de vraagstukken die professionals in de wijk, gedragswetenschappers en leidinggevenden bezighouden. De onderwerpen komen aan de orde op de middagconferentie Leren in de wijk.

Neem deze tijd voor reflectie en leren en kom met uw collega's naar de conferentie!

Trek uw goede schoenen aan en jump in, in de extra JUMP-IN-workshops die u zullen inspireren.

Programma

12:30 uur – 13:00 uur  Inloop met JUMP-IN-workshops
13:00 uur – 13:05 uur  Opening door dagvoorzitter Herma Ooms (Nederlands Jeugdinstituut)
13:05 uur – 13:35 uur  'Leren van maatwerk' door Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden)
13.35 uur – 13.45 uur  Uitleg workshops
13:45 uur – 14:45 uur  Eerste workshopsronde
14:45 uur – 15:00 uur  Pauze met JUMP-IN-workshops
15:00 uur – 16:00 uur  Tweede workshopsronde
16:00 uur – 16:30 uur  Afsluiting door Herma Ooms
Na 16:30 uur Afsluitende borrel met JUMP-IN-workshops

Accreditatie

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd kent twee accreditatiepunten toe aan jeugdzorgwerkers die deelnemen aan de conferentie. Voor andere professionals is accreditatie aangevraagd bij NVO en NIP.

Workshops

De workshops dagen u uit om alle kanten van uzelf eens onder de loep te nemen. U gaat in gesprek met collega's uit heel Nederland over hoe u uw vakkennis op peil houdt en deze inzet in een multidisciplinair team, welke wijze van reflecteren bij u past en hoe u daar vorm aan geeft.

Casuïstiekbespreking in de wijk

  • Frouke Sondeijker, Nederlands Jeugdinstituut

Wilt u ook casuïstiekbespreking houden waar u optimaal van leert, die doeltreffend is, niet te lang duurt en uw team een stap verder brengt? Dat kan! Doe mee met deze workshop, dan gaan we interactief aan de slag.
We verdiepen een methode en vergelijken deze met andere leermethoden.
U leert welke rol casuïstiekbespreking heeft en op welke wijze u dat effectief doet zodat u dat direct in uw praktijk kan toepassen.

Cijfers vertalen met verhalen

  • Lianne Lekkerkerker, Nederlands Jeugdinstituut

Iedere professional wordt het geacht te doen: cijfers verzamelen over de uitkomsten van de hulp, zoals tevredenheid en doelrealisatie. Maar kunt u er ook iets mee als professional of is het niet meer dan een verplichting? In deze workshop leert u dat cijfers de cliënt, uzelf en uw team ondersteunen.
Leer te leren van cijfers: hoeveel cliënten zijn tevreden over het resultaat van de hulp? Hoeveel cliënten zijn tussentijds afgehaakt? Deze cijfers spreken niet voor zich. Hoe gebruikt u deze cijfers in de hulp die u biedt? We gaan opzoek naar de vertaling!
Na een introductie gaat u in deze workshop vooral zelf aan de slag.

Kwaliteit verduurzamen

  • Nico Opstelten, gemeente Amersfoort, en Herma Ooms, Nederlands Jeugdinstituut

Wijkteamprofessionals, gemeenten en zorgaanbieders houden zich bezig met de vraag hoe specialistische kennis van professionals op peil blijkt als zij generalistisch gaan werken. Hoe zit dat bij u? In Eemland/Amersfoort worden kenniskaarten ontwikkeld die bijdragen aan het op peil houden van vakkennis. De kaarten vormen een bron en een spiegel voor het team.
We presenteren in deze workshop de ontwikkeling en de eerste ervaringen met het werken met de kenniskaarten en we maken samen met u de vertaling naar uw eigen praktijk. U hoort hoe ook u hiervan kunt profiteren.

Leren implementeren

  • Karlijn Stals, Nederlands Jeugdinstituut

Hoe zorgt u dat een vernieuwing of verandering iets gezamenlijks wordt? Wat zijn succesfactoren en bekende bloopers? Wat zijn de fases van implementeren? Welke strategieën zijn effectief? En vooral: hoe zorgt u dat dit alles beklijft?
In een interactieve workshop komen deze en andere vragen aan bod, waarbij theorie en 'zelf aan de slag' elkaar afwisselen. Er is ruimte voor leren, delen en uitwisselen. Na afloop is uw kennis over 'evidence based implementeren' vergroot en heeft u kunnen leren vanuit dilemma's en aanpakken. Samen gaan we op zoek naar motiverende en inspirerende technieken bij het implementeren van iets nieuws, zodat u hier zelf, in uw team of in uw organisatie mee aan de slag kunt gaan.
Neem uw eigen vraag, dilemma of succesverhaal mee, dan gaan we er samen mee aan de slag!

Van nadenken naar omdenken

  • Annelies Kooiman, Movisie

'Als u de dingen blijft doen die u altijd heeft gedaan, krijgt u de uitkomst die u altijd heeft gehad.'
De vernieuwingen in het sociaal domein leveren allerlei uitdagingen op. Tegen welke vragen loopt u aan in uw werk? Waar maakt u zich druk om?
Speel in deze sessie het Omdenkspel, een kaartspel met prikkelende vragen, waarmee u elk probleem tot mogelijkheid omdenkt.
Hoe doet u meer werk in minder tijd? Hoe biedt een generalist kwalitatief goede jeugdhulp? Hoe geeft u de samenwerking met vrijwilligers vorm?
Het leuke is: elke vraag heeft een antwoord. Omdenken is een manier van denken waarbij u kijkt naar wat er is, en niet naar wat er zou móeten zijn. Een omslag van 'ja-maar'-gedrag naar 'ja-en'-gedrag.
Waarschuwing: dit spel kan ertoe leiden dat u van problemen gaat houden!

PRET: met inspiratie en plezier je werk (blijven) doen

  • Inge Anthonijsz, Nederlands Jeugdinstituut

PRET staat voor Positief, Respect, Enthousiasme en Teamwork. Uit onderzoek blijkt dat als mensen PRET hebben met elkaar, ze niet alleen beter samenwerken, maar ook creatiever, productiever en vrolijker zijn.
In deze workshop maakt u op een interactieve manier kennis met de principes van PRET en staan we stil bij wat u inspireert in uw werk. U leert hoe u ook cliënten hiervan kunt laten meeprofiteren.

Leren met en door cliënten: Sleutels voor cliëntgericht werken

  • Ervaringsdeskundige adviesvangers en Dennis van den Brink, LOC

Wegens succes op de Voordejeugddag herhaald! Wilt u van ervaringsdeskundige adviesvangers leren hoe u als professional nog meer en beter cliëntgericht kunt werken? En hoe dé sleutels u daarbij kunnen helpen? Een aantal adviesvangers daagt u uit om mee te denken over de vraag: Wat hebben professionals nodig om nog meer en beter cliëntgericht te werken?
Stap in de wereld van adviesvangers: leer van ervaringsdeskundige jongeren, jongvolwassenen, ouders en pleegouders die zijn getraind in het geven van brainstormsessies. Aan het eind van deze workshop loopt u naar buiten met inspiratie, enthousiasme en ideeën om de hulpverlening beter te laten aansluiten op de behoeften van cliënten en hun naasten.

Transformerend leren

  • Vicky Verschoor (ZonMw), Sanne Berens (Nederlands Jeugdinstituut), Anja Holwerda en Alona Labun (AWTJ Friesland)

Binnen de twaalf Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd zijn professionals op verschillende manieren bezig met nieuwe vormen van leren. De werkplaatsen verbinden regionaal opleidingen, praktijk, beleid en wetenschap met inbreng van ouders en jongeren. Ze ontwikkelen samen kennis die direct toepasbaar is. Diverse academische werkplaatsen richten zich op de professionalisering van jeugdhulpverleners in de wijk- en jeugdteams.
Deze workshop geeft een inkijk in de toepassing en de eerste resultaten, van de dialoogtafelmethodiek uit Friesland tot een zelfevaluatiesysteem voor de jeugdteams uit Den Haag. Met de deelnemers verkennen we hoe alle professionals kunnen leren van deze nieuwe manieren. Hoe sluiten deze methodes aan op uw huidige werk?
Na deze workshop bent u op de hoogte van nieuwe manieren van leren. U heeft ideeën opgedaan om in uw eigen praktijk mee aan de slag te gaan!

JUMP-IN-workshops

Op drie momenten kunt u ook nog binnen hoppen bij de verschillende JUMP-IN-workshops. Jump bijvoorbeeld in bij de workshop van het Pauwerhuis en maak kennis met de methode ZIEJEM. ZIEJEM is een geluidloze en oordeelloze intervisiemethode waarbij tekeningen bijdragen aan de oplossing van een probleem. Het versterkt de eigen kracht en inzicht van iedere deelnemer. De methode is te gebruiken in teams, bij individuele coaching en bij gesprekken met wijkbewoners. Iedereen kan het toepassen ook zonder tekentalent, of je nu jong, oud of anderstalig bent. Je krijgt de methode vanzelfsprekend bij de workshop cadeau. Benieuwd naar de methode? Bekijk alvast een filmpje.

Pauwerhuis

Of jump in bij de workshop Hart aan het Werk. Wilt u weten hoe u niet zozeer 'hard' aan het werk kunt zijn, maar juist anders met uw tijd en energie kunt omgaan? In deze workshop krijgt u een eenvoudige techniek mee die iedereen kan inzetten tijdens de werkdag. Op de computer kunt u zien of u de techniek goed doet. Het regelmatig gebruiken van de techniek leidt tot meer balans, helder denken en intuïtiever beslissen. Kortom, jump in en zie hoe u invloed kunt uitoefenen op uw stress.

Voor wie

De conferentie Leren in de wijk is voor alle professionals, coördinatoren en gedragswetenschappers in wijkteams, de welzijnssector, jeugdhulpinstellingen, in de jeugdgezondheidszorg en jeugd-ggz en andere geïnteresseerden in het leren en werken in de wijk.

Aanmelden

De conferentie kost 80 euro.
Geef uzelf de ruimte om te leren en meld u aan!


Aanmelden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.