• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Learn and share: integrale aanpak 16- tot 27-jarigen

23 januari 2017


Ben jij een medewerker jeugd, onderwijs, Wmo, huisvesting, werk, inkomen of inkoop van een gemeente en richt jij je op ondersteuning van kwetsbare jongeren in de leeftijd 16 tot 27 jaar? Kom dan samen met een collega die zich ook bezig houdt met dit onderwerp naar één van de twee ‘learn and share’ bijeenkomsten begin 2017.

Alle jongeren moeten kansen krijgen zich voor te bereiden op de toekomst die zij voor ogen hebben. Bij jongeren bij wie dat niet vanzelf gaat, is het belangrijk dat professionals hen en hun ouders helpen op weg naar (zo veel mogelijk) zelfstandigheid.

Randvoorwaarden

Gemeenten zorgen voor de randvoorwaarden die jongeren op weg helpen bij het volwassen worden. Binnen een gemeente werken verschillende afdelingen, zoals wonen, werk, inkomen, schulden, jeugdwet en Wmo, aan deze randvoorwaarden. Dat zijn voor een jongere geen gescheiden werelden: vaak komen problemen samen rondom onderwijs, arbeid, inkomen, schuld, wonen en ggz of andere zorg. Die problemen beginnen of eindigen niet op 18-jarige leeftijd, maar vragen om een levensfase aanpak: een aanpak die uitgaat van de gehele periode van 16-27. Een aanpak waarin beleidsmedewerkers domeinoverstijgend samen werken.

Onderwerpen

Tijdens de ‘learn and share’ bijeenkomsten gaan we samen op zoek naar het antwoord op vragen die bij deze ontwikkeling horen: Wat heb je al? Wat mis je nog? Hoe zorg je dat de bouwstenen die je hebt een geheel worden? Hoe verbind je de verschillende domeinen? Hoe betrek je jongeren en ouders zelf bij het beleid? En hoe laat je uitvoerende professionals beter samenwerken aan hetzelfde plan, in plaats van elk hun eigen plan?  Kortom: Hoe organiseer je samenwerking om de ondersteuning van een jongere passend te laten zijn?

Werktafels

Dit doen we aan werktafels, op basis van casuïstiek en aanpakken, waarbij we vanuit specifieke casus toewerken naar algemene lessen. Tijdens de ‘learn and shares’ delen we lessen van gemeenten voor gemeenten.

Meld je aan samen met jouw collega voor één van de twee middagen in 2017:

Haarlem

23 januari 2017 van 13.30 – 17.00 uur (Jongerencentrum Flinty’s, Gedempte Oude Gracht 138)

Meld je hier aan voor de bijeenkomst in Haarlem

Tilburg

6 februari 2017 van 13.30 – 17.00 uur (V39, R-Newt, Veemarktstraat 39)

Meld je hier aan voor de bijeenkomst in Tilburg

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie neemt u contact op met Pink Hilverdink: P.Hilverdink@nji.nl. Lees ook meer over het onderwerp in het NJi-dossier Van jeugd naar volwassenheid.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.