• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Landelijke Actieweek Thuiszitters

8 - 12 mei 2017 - ActieweekPassend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!

Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Een week barstensvol activiteiten, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met de PO-Raad, de MBO-raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van Onderwijs.

Een tipje van de sluier…
Tijdens de actieweek vinden er regionale bestuurlijke bijeenkomsten plaats, ontmoeten onderwijs en zorg elkaar tijdens de landelijke bijeenkomst en kunt u deelnemen aan een Webinar. Kijkt u op www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/actieweek voor een overzicht van de activiteiten.

Zelf een activiteit organiseren?
Ook kunt u de kans grijpen om in deze week in uw school, samenwerkingsverband, jeugdvoorziening en gemeente een activiteit rondom de preventie en het terugdringen van thuiszitters te organiseren. Uw activiteit kunt u doorgeven via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters. Wij plaatsen het dan in de agenda op de website. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om foto’s, video’s of handreikingen over het terugdringen van thuiszitters te delen.

Toolbox thuiszitters
Als onderdeel van de thuiszittersaanpak zijn de afgelopen jaren veel brochures, handreikingen, modellen en websites ontwikkeld. Al deze documenten kunt u vinden in een handige toolbox. Aan het eind van de actieweek wordt deze toolbox aangevuld met de opbrengsten uit de Landelijke Actieweek Thuiszitters.

 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.