• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Kwetsbare statushouders 16-27

29 mei 2017 - Expertmeeting


Tijd:

10.00 - 14.00 uur

Ik meld me aan

Wat is nodig om kwetsbare statushouders van 16 tot 27 jaar te helpen naar zelfredzaamheid en participatie? Veel managers en beleidsmedewerkers van gemeenten en andere organisaties worstelen met dit vraagstuk.

Daarom initiëren VNG, het Nederlands Jeugdinstituut, MOVISIE en Divosa, samen met Pharos en Vrienden van SAMAH, een expertmeeting om samen te onderzoeken wat nodig is om deze jongeren op weg te helpen naar zelfredzaamheid en participatie. Tijdens de expertmeeting staan onder andere de volgende vragen centraal:

  • Op welke levensgebieden heeft de jongere vanuit de gemeente zorg nodig?
  • Op welke wijze kan het toekomstplan bijdragen aan een goede ondersteuning op de levensgebieden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en aan de integrale samenwerking?
  • Met welke bijzondere kenmerken van deze groep dienen gemeenten bij doorlopende ondersteuning rekening te houden?

Tijdens de bijeenkomst proberen we aan de hand van de verhalen van ervaringsdeskundigen, uitvoerende professionals en de expertise van de aanwezigen antwoord op deze vragen te vinden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.