• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Privacy & passend onderwijs

7 december 2017 - Themabijeenkomst


Tijd:

09:00 - 12:45 uur

Locatie:

Eindhoven (de exacte locatie zal spoedig worden gecommuniceerd)

Kosten:

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Aanmelden:

Voor vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, medewerkers scholen (schoolleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders) en orthopedagogen en psychologen.

Ik meld me aan

Samenwerkingsverbanden en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet je rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het swv, de informatie-uitwisseling tussen samenwerkingsverband en school en andere partners zoals jeugdhulp en zorg?

Om die reden organiseren de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet, NVO, NIP en ouders & onderwijs in december twee bijeenkomsten (7 en 12 en december) voor vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, scholen en orthopedagogen en psychologen. Tijdens deze bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Privacywetgeving en de taken van scholen en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs. Inclusief de toelichting op de digitale privacy tool.
  • Rechten en plichten van ouders (onder andere inzage/informeren en toestemming).
  • Rol en beroepscode deskundigen (orthopedagogen en psychologen).
  • Delen van gegevens met partners (onder andere gemeente, jeugdhulp en zorg).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.