• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Summerschool

29 juni 2017


Tijd:

09.30 - 15.30 uur

Locatie:

De Snorfabriek
Tweede Daalsedijk 14A
3551 EJ Utrecht

Kosten:

Per les 20 euro


Hele dag 50 euro

Ik meld me aan

Verlangt u ook zo naar de zomer maar moet u helaas nog even wachten? Of bent u juist al weg geweest? Wilt u voordat u lekker in de zon zit of na uw heerlijke vakantie nog even bijgespijkerd worden over actuele thema's rondom werken in de wijk? Wilt u bijvoorbeeld meer weten over veiligheid, professionele autonomie of mediaopvoeding? Ga dan terug de schoolbanken in en meld u aan voor één of meerdere lessen van de Summerschool op 29 juni en 31 augustus.

De lessen

De Summerschool van het Nederlands Jeugdinstituut biedt tijdens de zomer een aantal lessen over verschillende onderwerpen aan voor professionals in buurt- of wijkteams. Tijdens de les krijgt u inhoudelijke kennis over het thema. Naast kennis is er ook aandacht voor verschillende werkvormen, reflectie en discussie over wat werken met betrekking tot dit onderwerp vraagt qua kennis en kunde van u en uw team.

Het lesaanbod op donderdag 29 juni:

  • 09:30 – 11:00  Veilig opgroeien in de wijk
  • 11:30 – 13:00  Samen beslissen in de wijk
  • 14:00 – 15:30  Mediaopvoeding

Ook donderdag 31 augustus kunt u een of meerdere lessen volgen.

Veilig opgroeien in de wijk

Huiselijk geweld of kindermishandeling signaleren, bespreekbaar maken in een gezin en werken aan het voorkomen of verbeteren van onveilige opvoedsituaties? Ga er maar aan staan! Veel professionals die in wijkteams werken, vinden dit lastig. Kennis, vaardigheden en het handelen van wijkteamprofessionals zijn belangrijk om onveilige opvoedsituaties te voorkomen en verbeteren.

Bent u bewust van welke drempels u ervaart bij het signaleren en omgaan met onveilige opvoed- en opgroeisituaties? Reflecteren is een eerste stap om bewust te worden van uw drempels en uitdagingen. In de praktijk is hier vaak weinig tijd en ruimte voor.
In deze les staat reflecteren en uitwisselen rond dit thema centraal. Ook biedt de bijeenkomst handvatten en tips hoe u dit samen met collegas kunt aanpakken in uw team.

Samen beslissen in de wijk

Samen beslissen is niet alleen iets wat écht mogelijk is maar ook waar ouders en kinderen recht op hebben. Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die hulpverleners zoveel mogelijk samen mét hen nemen. Maar dat is soms moeilijk. Hoe doet u dat nou gezamenlijk beslissen? En wat te doen als het onmogelijk is om met ouders samen te werken?

Deze les geeft alle ins en outs over gezamenlijke besluitvorming zodat u weet hoe u gezinnen actief kan betrekken in het besluitvormingsproces en uiteindelijke effectievere hulp kan bieden. Samen reflecteren we op allerlei dilemma’s die u bij gedeelde besluitvorming tegen kunt komen.

Mediaopvoeding

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met constant overal beeldschermen. Thuis, op school, in de trein of gewoon op straat kunnen zij elke dag allerlei media gebruiken. Ouders hebben er veel vragen over. Waar vind ik leerzame en geschikte apps of spelletjes voor mijn kind? Kijkt mijn kind te lang televisie of filmpjes op de computer?

Wat is uw rol als professional hierbij? En wat zijn de hulpmiddelen en tools die u kunt inzetten? In deze les een stand van zaken over de ontwikkelingen rondom mediawijsheid en mediaopvoeding. Ook reflecteren we op uw rol als professional en hulpmiddelen en tools die u kunt inzetten.

Aanmelden

Is de Summerschool iets voor u? Meld u dan aan! U kunt zich inschrijven per les, maar ook voor een hele dag.

Voor wie

Professionals die werkzaam zijn in buurt- of wijkteams.

Accreditatie

Het SKJ heeft 1,5 accreditatiepunten toegekend per les.

Vragen?

Neem contact op met Lisa Kerkhof.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.