• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws over de jeugdsector? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Vluchtelingenkinderen in kinderopvang

Sociaal Werk Nederland, Pharos, Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut hebben vier brochures gemaakt die de kinderopvang ondersteunen bij het werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders. De brochures bieden praktische handvatten, die in samenwerking met kinderopvangorganisaties zijn gemaakt en uitgeprobeerd.

Youth Wiki een jaar online

De Youth Wiki is een databank met informatie over jeugdbeleid in Europese landen. De databank wordt gebruikt om inzicht te krijgen in specifieke thema's, beleid te vergelijken en inspiratie op te doen. In december 2018 was de Youth Wiki een jaar online. Het eerste jaar zijn er nieuwe nationaal correspondenten bijgekomen en is er een interactieve kaart ontwikkeld.

Pleegzorgaanbieders ondernemen actie voor meer continuïteit pleegzorg

Kinderen in de pleegzorg moeten nog te vaak wisselen van pleeggezin. Dat is schadelijk voor hun ontwikkeling. Daarom is meer continuïteit (voor pleegkinderen, van pleegzorgplaatsingen) een van de prioriteiten in het verbeteren van de pleegzorg. Tien pleegzorgaanbieders zijn op 11 december begonnen met het 'Actieonderzoek continuïteit pleegzorg'. Dat moet bijdragen aan vermindering van vroegtijdige beëindiging van plaatsingen - breakdown - en de uitval van pleegouders.

Pilot monitor kwaliteit kinderopvang

Zes kinderopvangorganisaties zijn op 1 november gestart met een pilot waarbij ze hun pedagogische kwaliteit op groeps-, locatie-, cluster- en organisatieniveau via een NJi-monitor zichtbaar maken. Pedagogisch coaches krijgen zo grip op wat werkt in de praktijk en zien waar verbetering nodig is. De pilot loopt tot eind 2019. 

Oproep: Praktijkinventarisatie pleegzorgaanbieders

Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut zoeken pleegzorgaanbieders die hun praktijkkennis willen delen. Het gaat specifiek over wat u doet om de stabiliteit van pleegzorgplaatsingen te bevorderen en pleegouders te behouden. We gebruiken uw ervaringen om anderen in de sector mee te inspireren. Laat uw stem horen via een korte vragenlijst.

Start pilots Voor ieder kind een thuis!

Vijf jeugdhulpregio's zijn op 19 november van start gegaan met een pilottraject om jeugdhulp in gezinsvormen te stimuleren in hun regio. De centrale vraag is: wat kunnen de jeugdhulpregio's doen om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien? Geleerde lessen worden landelijk gedeeld, zodat ook andere jeugdhulpregio's er profijt van kunnen hebben.

Veel gestelde vragen mediaopvoeding

Tijdens de Week van de Mediawijsheid beantwoordt hoogleraar mediaopvoeding Peter Nikken twee veel gestelde vragen over het thema van 2018: ‘Heb jij het onder de duim?’. De week is van 16 tot en met 23 november.

Jong en oud in gesprek op Voor de Jeugd Dag

Ruim 1.500 bezoekers kwamen op 5 november naar de Amsterdamse Westergasfabriek voor de Voor de Jeugd Dag. Ze deden mee aan de meer dan tachtig workshops. De drie actieprogramma's van VWS stonden centraal: Zorg voor de jeugd, Kansrijke start, en Geweld hoort nergens thuis.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies