• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws over de jeugdsector? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Oproep zelfevaluatietool Integraal werken in de wijk

Dit voorjaar verschijnt de tweede versie van de zelfevaluatietool, een product van Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW). Zij zoeken gemeenten die drie tot zes maanden met deze tweede versie willen werken.

Werkdruk jeugdsector bedreigt kwaliteit van zorg

Professionals in de jeugdsector hebben te maken met een hoge werkdruk, een groot verloop en een hoog verzuim. Dat bleek in december uit de Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector. In een brief aan de minister van VWS vragen Jeugdzorg Nederland en drie werknemersorganisatie nu om adequate acties. Ook directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut maakt zich zorgen over de hoge werkdruk.

Ketenaanpak overgewicht kinderen

Staatssecretaris Paul Blokhuis geeft 6 februari het startsein voor de volgende fase van de ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen. In 2030 moet in alle gemeenten passende ondersteuning en zorg beschikbaar zijn voor kinderen met overgewicht. Volgend jaar starten 35 gemeenten met de aanpak, onder begeleiding van een coalitie waar het NJi onderdeel van is.

Transformeren kun je leren

Het project Lerend transformeren van het NJi en TNO nadert de eindfase. Het doel van het project is om professionals en hun organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl en ondersteuningsaanbod die passen bij de transformatiedoelen.   

Grip op preventie: nieuwe tools voor gemeenten

In het e-magazine 'Grip op preventie' bieden zeven kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS onderstreept in een interview het belang van een effectieve inzet: 'Kennis en onderzoek is belangrijk voor gemeenten. Je wordt er een betere bestuurder van.'

Week van Vergeten Kind: aandacht voor doorplaatsen

De Week van Het Vergeten Kind, die 29 januari begint, vraagt  aandacht voor uithuisgeplaatste kinderen en de doorplaatsingen waarmee zij te maken krijgen. Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut: 'Een meisje twintig keer doorplaatsen mag niet gebeuren. Maar niet alle doorplaatsingen zijn per definitie slecht.'

Vluchtelingenkinderen in kinderopvang

Sociaal Werk Nederland, Pharos, Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut hebben vier brochures gemaakt die de kinderopvang ondersteunen bij het werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders. De brochures bieden praktische handvatten, die in samenwerking met kinderopvangorganisaties zijn gemaakt en uitgeprobeerd.

Youth Wiki een jaar online

De Youth Wiki is een databank met informatie over jeugdbeleid in Europese landen. De databank wordt gebruikt om inzicht te krijgen in specifieke thema's, beleid te vergelijken en inspiratie op te doen. In december 2018 was de Youth Wiki een jaar online. Het eerste jaar zijn er nieuwe nationaal correspondenten bijgekomen en is er een interactieve kaart ontwikkeld.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies