• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws over de jeugdsector? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Opening Platform JEP

Minister Hugo de Jonge (VWS) opent op 8 februari in Utrecht Platform JEP: een website waarop kennis en kunde over polarisatie, extremisme en radicalisering wordt gedeeld. Het platform is voor jeugdprofessionals die niet precies weten hoe ze om moeten gaan met extremistische ideeën bij jongeren. Via de JEP Advieslijn kunnen zij ondersteuning krijgen van experts.

Jeugdwet niet ter discussie, wel knelpunten in uitvoering

De Jeugdwet biedt een goed fundament voor een beter werkend jeugdstelsel, waardoor jeugdigen en hun ouders kunnen rekenen op hulp die aansluit bij hun behoeften. Er zijn knelpunten in de uitvoering van de wet, die vragen om een gedeelde visie op passende zorg. De urgentie voor gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om samen te werken is vergroot. En daar ligt ook de oplossing van de belangrijkste knelpunten, aldus de onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut in de deelstudie Zorglandschap en Veiligheid van de Eerste evaluatie Jeugdwet.

Realiseren ambities Jeugdwet vraagt extra inspanning

De 'Eerste evaluatie Jeugdwet' laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen. Er worden geen aanbevelingen gedaan om de Jeugdwet te veranderen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Eerste evaluatie Jeugdwet, die vandaag is aangeboden aan de ministeries van VWS en JenV en aan de VNG.

Drie vuistregels bij besluitvorming voor professionals

Methoden en instrumenten zijn belangrijk, maar niet het enige dat professionals nodig hebben om tot een zorgvuldige besluitvorming bij (vermoedens van) kindermishandeling te komen. Dat betoogt promovendus Cora Bartelink 1 februari 2018 tijdens de verdediging van haar proefschrift  'Dilemmas in child protection'. Desgevraagd geeft zij drie vuistregels die hen kunnen helpen om nauwgezet afwegingen te maken in kindermishandelingszaken.

Participatiescan: betere samenwerking voor succesvolle arbeidstoeleiding

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar die hun opleiding volg(d)en in met name het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of MBO Entree Onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Tegelijkertijd kunnen zij veelal niet terugvallen op regelingen als de Wajong of beschutte arbeid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruik maken van de geheel vernieuwde Participatiescan.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.