Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Deelnemers gezocht voor onderzoek vakmanschap

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onderzoekt wat de ervaringen van jeugdprofessionals zijn op het gebied van leren en ontwikkelen. Wat hebben jeugdprofessionals nodig om hun vak goed uit te kunnen oefenen? Wat doet u zelf? En wat heeft u van anderen nodig?

Aanpak kinderarmoede op de Europese agenda

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats op 23 mei. 'Het huidige parlement doet veel aan de verbetering van de situatie van kinderen. Ik hoop dat dit in het nieuwe parlement een serieus onderdeel blijft van de Europese agenda, ook na de verkiezingen', zegt Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut.

Pleeggezin of gezinshuis alleen is niet genoeg

Gezinshuizen en pleegzorg staan op 16 mei op de agenda tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. In aanloop naar het overleg presenteerde minister Hugo de Jonge van VWS op 14 mei het koersdocument Sterke gezinshuizen.

Handreiking voor vaststellen caseload

De handreiking 'Caseload voor lokale (wijk)teams' biedt een denkkader voor professionals, managers en beleidsmakers om de caseload van hun lokale teams te bepalen. Het biedt structuur voor het onderbouwen, evalueren en bijstellen van de caseload.

Aanpak mishandeling gedeelde verantwoordelijkheid

De berichtgeving over twee ernstig verwaarloosde jongens heeft veel stof doen opwaaien. Mensen reageren geschokt en verontwaardigd. Was eerder ingrijpen niet mogelijk geweest? 'Als we dit soort afschuwelijke situaties willen voorkomen, hebben we allemaal een verantwoordelijkheid om in actie te komen', benadrukt Anita Kraak, expert veilig opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut.

'Landelijke cijfers geven geen grip op lokale hulp'

Uit de nieuwste CBS-cijfers blijkt dat de groei van het jeugdhulpgebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar sinds de decentralisatie iets lijkt af te zwakken. 'Maar het aantal kinderen en jongeren dat hulp krijgt is nog steeds hoog', zegt Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Bovendien zijn er grote lokale verschillen.'

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen definitief

De afgelopen maanden is door verschillende partijen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Begin april is de definitieve versie voorgelegd aan het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op 24 april heeft minister Hugo de Jonge van VWS zijn akkoord gegeven.

Goede jeugdhulp is meer dan een kwestie van geld

Gemeenten die in een vroeg stadium keuzes hebben gemaakt op het gebied van sturing, beleid en inrichting en daarin consistent zijn geweest, hebben beter zicht op de ontwikkeling van de uitgaven en op mogelijkheden om bij te sturen. Dat blijkt uit de onderzoeken die in opdracht van minister Hugo de Jonge van VWS zijn uitgevoerd naar de volumegroei in de jeugdhulp en naar gemeentelijke tekorten.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies