• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Nieuws uit de jeugdsector

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de jeugdsector? Neem dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

JenV komt met plan van aanpak mensenhandel

Om het aantal slachtoffers van mensenhandel te verminderen is inzet nodig op preventie, signalering, ondersteuning van slachtoffers en het frustreren en aanpakken van daders. Dat staat in het plan van aanpak tegen mensenhandel dat staatssecretaris Max Harbers van Justitie en Veiligheid heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Tot voorjaar geen extra geld voor jeugdhulp

Gemeenten hoeven tot het voorjaar van 2019 niet te rekenen op extra geld voor jeugdhulp. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over de begroting van VWS op 12 november, meldt Binnenland Bestuur.

Meer maatwerk nodig in toezicht kinderopvang

De Inspectie van het Onderwijs adviseert gemeenten en GGD'en bij hun toezicht op de kinderopvang rekening te houden met de grootte van de houder en het toezicht af te stemmen op diens behoeften. Het advies is een van de rapportages die staatssecretaris Tamara van Ark van SZW op 8 november naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

'Jeugdbescherming in gevaar door lage tarieven'

Gemeenten betalen bijna 14 procent minder voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen dan de kostprijs. Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering dreigen daardoor in financiële problemen te komen, waarschuwt Jeugdzorg Nederland.

'Investeer in preventie in plaats van jeugdhulp'

Sociaal Werk Nederland roept minister Hugo de Jonge van VWS op om geld te oormerken voor preventieve ondersteuning in plaats van 'nog meer dure jeugdzorg'.

Eén op twaalf jongeren kampt met psychische klacht

8 procent van de 12- tot 25-jarigen kampt met psychische klachten. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS.

Jeugdautoriteit bemiddelt bij inkoop jeugdhulp

Een 'Jeugdautoriteit' gaat vanaf 2019 bemiddelen bij de inkoop van specialistische jeugdhulp en gemeenten aanspreken als de zorgcontinuïteit in het geding komt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in zijn voortgangsrapportage over het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Knelpunten in aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Gemeenten zijn over het algemeen tevredener over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp dan samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Wel ervaren zij dezelfde knelpunten, ongeacht de mate van tevredenheid. Dat staat in het evaluatierapport Passend Onderwijs van het consortium Evaluatie Passend Onderwijs.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.