• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Nieuws uit de jeugdsector

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de jeugdsector? Neem dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Werkloze jongere heeft baat bij externe begeleiding

Werkloze gesproken jongeren zeggen profijt te hebben van externe begeleiding die zij via de gemeente krijgen, zoals intensieve groepstraining en één-op-ééncoaching. Dat blijkt uit de gesprekken tussen jongeren en de rekenkamer van Rotterdam.

Jeugdautoriteit moet continuïteit jeugdzorg borgen

De Jeugdautoriteit bewaakt vanaf 1 januari 2019 de continuïteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Sociale veiligheid op scholen blijft gelijk

97 procent van de leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. Dat is een kleine verandering ten opzichte van vorige jaren. Pesten is op hetzelfde niveau gebleven in het basisonderwijs en licht gedaald in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de monitor Sociale veiligheid in en rond scholen, die minister Arie Slob van OCW in december naar de Tweede Kamer stuurde.

Sociale media geen oorzaak maar gevolg problemen

Veel gebruik van sociale media is waarschijnlijk geen oorzaak van psychische problemen, eenzaamheid en slaapproblemen, maar een gevolg. Daarop wijst een onderzoek van de universiteiten van Tilburg en Pavia en het onderzoeksinstituut CentERdata.

Jeugdhulp in Utrechtse wijken uitbesteed

Alle Utrechtse kinderen en gezinnen kunnen vanaf 2020 een beroep doen op een integraal specialistisch team voor jeugdhulp in hun eigen buurt. De gemeente heeft een aanbesteding uitgeschreven om dat te realiseren.

Financiële injectie moet zwerfjongeren helpen

Het ministerie van VWS trekt dit jaar 1.225.000 euro extra uit voor de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang om onder andere het actieprogramma Zwerfjongeren vorm te geven. Dit moet onder meer leiden tot het bieden van betaalbare woonruimte en voldoende kansen op een opleiding of een baan.

'Informeer ouders beter over langdurige zorg'

Ouders die langdurige zorg zoeken voor hun kind, kloppen soms aan bij het verkeerde loket omdat ze niet goed geïnformeerd zijn over de voorwaarden. Dat blijkt uit onderzoek van het programma Sociaal Domein onder circa twintig ouders en kinderen.

Drie nieuwe centra tegen huiselijk geweld

Het kabinet trekt 3 miljoen euro uit voor drie nieuwe regionale centra tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De centra starten in het eerste kwartaal van 2019.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies