• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Bert Prinsenprijs

De Bert Prinsenprijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt; voor het eerst in 2012. De prijs bestaat uit een beeld en een certificaat. Daarnaast stellen de landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) beide vier adviesuren beschikbaar aan het winnende initiatief. Bert Prinsen zelf zal op verzoek en zo mogelijk de NJi-adviesuren geven.

Criteria

Het initiatief:

  • betreft opvoedingsondersteuning;
  • is gericht op opvoeding door (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen 0 tot 23 jaar;
  • komt direct ten goede aan ouders en verzorgers;
  • is vernieuwend, bestaat nog niet in de huidige vorm;
  • is eenvoudig uit te voeren en over te dragen aan andere organisaties;
  • heeft een onderbouwing waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat het werkt - een evaluatie waaruit dit blijkt is een pluspunt;
  • is ondernomen door iemand die maximaal vijf jaar geleden is afgestudeerd aan een opleiding voor pedagogiek, public health, maatschappelijk werk of jeugdzorg of een ander vakgebied dat bijdraagt aan de opvoedingsondersteuning.

Bert Prinsen

In oktober 2011 ging drs. Bert Prinsen met pensioen bij het Nederlands Jeugdinstituut. Bert Prinsen vertegenwoordigt ruim veertig jaar geschiedenis van opvoedingsondersteuning en gezondheidsbevordering in Nederland. Hij begon zijn loopbaan begin jaren zeventig van de vorige eeuw bij het Bureau voor Levens- en Gezinsvraagstukken, later opgegaan in de RIAGG, als medewerker preventie en voorlichting. In de jaren zeventig en tachtig was hij docent gezondheidskunde bij de Hogeschool Friesland en stafmedewerker gezondheidsvoorlichting bij de GGD Flevoland.

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw tot op heden is Bert Prinsen in verschillende functies betrokken bij landelijke ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en preventieve jeugdzorg. Dat deed hij eerst bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, sinds 2007 bij het Nederlands Jeugdinstituut en sinds 2012 als zelfstandig adviseur. In twintig jaar heeft hij vele landelijke vernieuwende projecten geleid en een indrukwekkende lijst van publicaties het licht doen zien.

Bert Prinsen was betrokken bij de ontwikkeling en verspreiding van programma's als 'VoorZorg', 'Triple P', 'Peuter in zicht', 'Moeders Informeren Moeders' en videohometraining. Daarnaast hielp hij een richtlijn voor gemeentelijke opvoedingsondersteuning te formuleren en de effectiviteit van de opvoedingshulp in Nederland en Vlaanderen te vergroten. Belangrijke aandachtspunten in zijn huidige werk zijn de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin, de inrichting van de opvoed- en opgroeiondersteuning, het opstellen van de richtlijn voor opvoedingsondersteuning, en de aansluiting van gemeentelijke voorzieningen met de jeugdzorg.

Bert Prinsen heeft in zijn beroepsloopbaan zeer waardevolle bijdragen geleverd aan de verbetering en professionalisering van de preventieve jeugdzorg, gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning, zoals dat momenteel in de Centra voor Jeugd en Gezin in alle gemeenten vorm krijgt. Om de praktijkverbetering en vernieuwing van de opvoedingsondersteuning onder de aandacht te blijven brengen is in 2011 de Bert Prinsenprijs in het leven geroepen. Deze prijs ondersteunt jonge ontwikkelaars bij het (verder) ontwikkelen van initiatieven op het gebied van opvoedingsondersteuning.

Winnaar 2014

Winnaars Bert Prinsenprijs 2014De Bert Prinsenprijs 2014 is gewonnen door Emma Verspoor met het Keukentafel-project van de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

'De keukentafel is de plek waaraan je als kind gaat zitten na schooltijd met een kopje thee om te vertellen hoe je dag was, je huiswerk te maken of te lezen als één van je ouders aan het koken is. Voor velen is dit vanzelfsprekend en herkenbaar, maar voor veel gezinnen ook niet'. In het Keukentafel-project begeleiden HvA-studenten 15 weken lang gezinnen in een aandachtswijk van Amsterdam. In samenwerking met scholen en organisaties in de wijk focussen zij op een goede thuis-leeromgeving, schoolse vaardigheden en het gezinsleven in z’n algemeen. De eerste zeven weken staan in het teken van het ondersteunen van het kind; daarna gaan ouders meer participeren en is het de bedoeling dat ouders geleidelijk de rol van de student overnemen. De student fungeert zo als rolmodel en het gezin fungeert als een ontmoeting met (culturele) diversiteit voor de student.

Sterke punten van het Keukentafel-project vond de jury het vernieuwende karakter, de opvoedingsondersteunende kracht, de methodische aanpak, de potentiële implementeerbaarheid elders en de betrokkenheid van de doelgroep. Sterk vindt de jury bovendien dat het project een multidimensioneel perspectief biedt op opvoeden, doordat kinderen, ouders en gezinnen worden verbonden met zowel de buurt als met studenten en de hogeschool. Opgroeien en opvoeden worden daarbij gezien als uitdagingen in een veelomvattende en multiculturele context. De steun van iedereen kan daarbij een welkome bijdrage leveren aan het opvoeden en opgroeien van elk kind. 'Opvoeden is iets van ons allemaal' wordt hiermee voortdurend in de praktijk gebracht. Verder blinkt het project volgens de jury uit door de continue kritische evaluatie door onderzoek, zelfreflectie en evaluaties door de gezinnen, de stevige theoretische onderbouwing vanuit de tutor-methodiek, een goed gedocumenteerde pedagogische en maatschappelijke visie en het innovatieve vermogen.

Andere genomineerden voor de prijs waren Zo Vader Zo Zoon van Ronny Pais en Ricardo de Randamie en Groei & Glunder van Anne-Sophie Schürmann. Speciale vermelding maakte de jury over Zo Vader Zo Zoon: 'een bijzonder innovatief en potentieel zeer krachtig initiatief, dat uitblinkt in zijn keuze voor de ondersteuning van vaders, een doelgroep die in de opvoedingsondersteuning veel te vaak onderbelicht blijft'.

Winnaar 2012

Bert Prinsen Prijs 2012: Kelly de Vries

Pedagoge Kelly de Vries heeft met mijndoelenstellen.nl deze prijs in 2012 gewonnen. Ouders, jongeren en gezinnen kunnen op de online doelenkaart zelf hun doelen stellen, al dan niet onder begeleiding van een opvoedingsondersteuner. Een prachtig hulpmiddel, vindt de jury: ‘vernieuwend, makkelijk toepasbaar en het komt tegemoet aan behoeften in de praktijk’. Veel mensen vinden het lastig om een doel te formuleren. Ze weten vaak wel wat ze willen maar kunnen dat niet altijd concretiseren. Ook opvoedondersteuners en hulpverleners vinden het vaak niet eenvoudig om hun ‘cliënten’ hun eigen doelen te laten stellen. Op de online doelenkaart van mijndoelenstellen.nl staan tal van doelen geformuleerd, ook kunnen andere doelen worden toegevoegd. Na het invullen van het doel geef je aan hoe, wanneer en met wie je dat doel gaat bereiken. Mijndoelenstellen.nl is voor iedereen gratis toegankelijk en werkt ook op smartphones. Kelly de Vries ontwikkelde deze website onder andere in samenwerking met Wouter Bruijning.

Kelly de Vries studeerde in 2007 af als pedagoge en ontwikkelde dit hulpmiddel op eigen initiatief, gestimuleerd door haar ervaringen in de jeugdzorg. Hiermee creëerde ze kansen binnen de professionele context van de opvoedingsondersteuning, aldus de jury.

Andere genomineerden voor de Bert Prinsenprijs 2012 waren Sharon Stellaard met Oké op school en Ineke Driessen met Pedagogisch Partnerschap.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.