• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Effectiviteit van jeugdinterventies

Uitgangspunten

Voor de bevordering van de effectiviteit van de jeugdsector geldt: effectieve zorg en dienstverlening zijn niet synoniem aan het werken met bewezen effectieve interventies, ook wel 'evidence-based practice' genoemd. Centraal staat altijd het effectief handelen van de professional, en idealiter gebruikt hij bewezen effectieve interventies.

Praktijkkennis

Niet voor elke situatie ligt een bewezen effectieve interventie op de plank. De professional maakt daarom ook gebruik van ervaringskennis en is voor een deel aangewezen op vernieuwing en improvisatie. In die zin is de professional niet alleen consument van kennis over bewezen effectieve interventies, maar ook producent van kennis over succesvolle interventies. Hij kan anderen van die kennis laten profiteren door te laten zien welke aanpak goede resultaten oplevert (ook wel het tonen van 'practice-based evidence' genoemd). In een schema ziet dat er zo uit:  

Schema rol professional

Nuanceringen bij effectiviteit

Andere uitgangspunten bij de bevordering van effectiviteit van interventies zijn samen te vatten in drie principes:

  • Effectiviteit is geen kwestie van 'alles of niets'. Er bestaan verschillende gradaties van zekerheid over of iets wel of niet werkt. Meer informatie hierover vindt u in dit dossier bij De effectladder.
  • De effectiviteit van een interventie moet altijd geplaatst worden in een breder kwaliteitskader. Anders gezegd: effectiviteit is een van de aspecten van de kwaliteit van de zorg of dienstverlening. Meer informatie hierover vindt u in dit dossier bij Kwaliteitskaders.
  • Bij de bevordering van de effectiviteit spelen verschillende partijen een rol. Elk heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie hierover vindt u in dit dossier bij Verantwoordelijkheid.
Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.