• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Slachtoffers loverboys

Een vorm van mensenhandel

Zowel meisjes als jongens kunnen in handen vallen van een loverboy. Slachtoffers worden emotioneel afhankelijk gemaakt en door de loverboy uitgebuit voor prostitutie of andere illegale activiteiten. Deze vorm van mensenhandel vormt een ernstig probleem, met grote gevolgen voor de (psychische en sociale) ontwikkeling van slachtoffers. Lees meer over de achtergrond van loverboyproblematiek en lees wat u als professional binnen de jeugdhulp of als gemeente kan doen met betrekking tot preventie, signalering, melding, ketensamenwerking en opvang en behandeling.

Conferentie Mensenhandel, Ondermijning en Loverboyproblematiek

16 februari 2017

Op donderdagmiddag 16 februari 2017 organiseert het Landelijk Kenniscentrum LVB een conferentie over hulp aan jonge (potentiële) slachtoffers van mensenhandel/loverboyproblematiek met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek (GGZ).

Aanpak slachtoffers loverboys en mensenhandel binnen gemeenten en wijkteams

Nieuw project

Uit meerdere onderzoeken en casuïstiek blijkt dat loverboysproblematiek zich niet beperkt tot de randstad of (middel)grote steden. In opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) voert het NJi een ontwikkeltraject uit waarin we nagaan hoe gemeenten de aanpak voor deze slachtoffers hebben georganiseerd en in hun beleid hebben geborgd. We kijken ook wat hierbij de rol van wijkteams is en wat er nodig is om de aanpak verder vorm te geven. We vullen de handreikingen van de commissie Azough aan en ook zal binnen dit dossier aandacht komen voor de aanpak voor gemeenten. Het project wordt in april 2017 afgerond.

Informatie voor ouders en slachtoffers

De adviezen en hulpmiddelen op deze pagina's zijn bedoeld voor jeugdhulpprofessionals en gemeenten. Ben je zelf (mogelijk) slachtoffer van een loverboy? Of de ouder of een bekende van een (mogelijk) slachtoffer? En wil je hulp of advies? Kijk op slachtofferwijzer.nl  of neem contact op met een van de volgende organisaties:

In een aantal regio's zijn regionale meldpunten loverboyproblematiek (vraag na bij Veilig Thuis: 0800 - 2000) 

Vragen?

Stefanie Abrahamse is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.