• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Publicaties
Publicatie

Samen lerend doen wat werkt

Een nieuwe kijk op evidence-based practice in zorg en welzijn voor jeugdigen en gezinnen. De resultaten van de Denktank Evidence Based Practice.

Publicaties
Publicatie

De handen ineen voor specialistische jeugdhulp

Dit boek laat zien hoe gemeenten en instellingen samen werken aan integrale jeugdhulp, met een goede aansluiting tussen basiszorg en specialistische jeugdhulp.

Publicaties
Publicatie

Grip op preventief jeugdbeleid

Verschillende kennisinstituten uit het sociale domein hebben de preventiematrix ontwikkeld voor gemeenten om preventief jeugdbeleid in te richten.

Publicaties
Publicatie

Ruimte geeft vaart

Het programma Integraal Werken in de Wijk heeft de reflectietool ‘Ruimte geeft vaart’ ontwikkeld waarmee professionals, beleidsmakers, bestuurders en cliëntvertegenwoordiging samen reflecteren op de toegang tot zorg en ondersteuning. 

Publicaties
Publicatie

Hoe begeleid je kinderen en jongeren met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties?

Brochure over het begeleiden van kinderen met een complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties.

Publicaties
Publicatie

Een gezonde kinderopvang in de praktijk

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft samen met andere organisaties de scholing 'Een Gezonde Start' en 'Aanpak Gezonde Kinderopvang' geëvalueerd bij tien kinderopvangorganisaties en drie brede scholen.

Publicaties
Publicatie

Wacht maar

Verslag van een onderzoek naar wachtlijsten en wachttijden voor jeugdhulp in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.

Publicatie

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.