• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Publicaties
Publicatie

Cyberpesten

In deze brochure vindt u meer informatie over wat cyberpesten is en wat u er tegen kan doen.

Publicaties
Publicatie

Hoe begeleid je kinderen en jongeren met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties?

Brochure over het begeleiden van kinderen met een complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties.

Publicaties
Publicatie

Beter omgaan met lastig gedrag in de klas

De handreiking ‘Beter omgaan met lastig gedrag in de klas’ biedt gespreksmateriaal om met elkaar van gedachten te wisselen hoe je met dit gedrag om gaat. Deze versie is voor het voortgezet onderwijs. Er is ook een versie voor het primair onderwijs.

Publicaties
Publicatie

Beter omgaan met lastig gedrag in de klas

De handreiking ‘Beter omgaan met lastig gedrag in de klas’ biedt gespreksmateriaal om met elkaar van gedachten te wisselen hoe je met dit gedrag om gaat. Deze versie is voor het primair onderwijs. Er is ook een versie voor het voortgezet onderwijs.

Publicaties
Publicatie

Pleegzorg begeleiden is een vak!

De methodiekhandleiding 'Pleegzorg begeleiden is een vak!' biedt pleegzorgbegeleiders concrete hulpmiddelen om de effectiviteit en de kwaliteit van pleegzorg te verbeteren.

Publicaties
Publicatie

Organisatievormen en positionering van (wijk)teams

In deze publicatie leest u meer over de overwegingen, ervaringen en aandachtspunten bij het vormen van wijkteams in uiteenlopende gemeenten.

Publicaties
Publicatie

Kwaliteitsmodel

Het kwaliteitsmodel van het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten om in zes stappen zicht én grip te krijgen op de realisatie van hun transformatiedoelen.

Publicaties
Publicatie

Populatie-analyse in het onderwijs

Een school kan met een populatie-analyse de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van jongeren in kaart brengen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.