• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar die tijdelijk of blijvend niet meer thuis kunnen wonen. Pleegzorg wordt geboden aan kinderen die vaak een moeilijke periode achter de rug hebben. Pleegkinderen, hun pleegouders en hun ouders moeten daarom goede hulp en ondersteuning krijgen. Dit dossier belicht de achtergronden van pleegzorg en aspecten als pleegzorgbegeleiding, matching en samenwerking.

Pleegzorg begeleiden is een vak!

Methodiekhandleiding voor pleegzorgbegeleiders

De methodiekhandleiding 'Pleegzorg begeleiden is een vak!' helpt pleegzorgbegeleiders de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor pleegkinderen, hun ouders en hun pleegouders te verbeteren. De methodiek doorloopt daarbij de belangrijkste fasen van het pleegzorgproces.

Kennisnetwerk Pleegzorg komt naar u toe

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is een digitaal informatiepunt voor pleegouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers. Wilt u weten wat het Kennisnetwerk voor uw pleegzorgorganisatie kan betekenen? Wij organiseren gratis voor u een inhoudelijke bijeenkomst met pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en leidinggevenden. Daarin staat het gebruik van het Kennisnetwerk Pleegzorg in de praktijk centraal, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van vragen over casuïstiek of het versterken van expertise.

Handboek Methodisch Matchen

Een literatuuronderzoek en een praktijkinventarisatie waren de basis voor de ontwikkeling van de methodiek Methodisch Matchen. Dit handboek beschrijft de uitgangspunten van de methodiek en behandelt stap voor stap het proces van matching.

Kennisnetwerk Pleegzorg

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is een informatiepunt voor pleegouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers. Het bestaat uit dit online dossier en een interactief platform op Kennisnet Jeugd.

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut.

Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met:

Vragen?

Willeke Daamen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.