• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Pesten

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

M. Fekkes, K. Rosenbrand, H. de Beer, et al.

Autorisatie:

AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

De richtlijn Pesten heeft tot doel handvatten te bieden voor zorgprofessionals en zorggebruikers voor betere adviezen en hulp aan ouders en kinderen. Dit richt zich op het voorkomen, signaleren en oplossen van pestproblematiek. Veel gezondheidsklachten volgen op een periode van gepest worden. Kinderen die langdurig worden gepest, lopen grote kans om depressieve of emotionele problemen te ontwikkelen, maar ook lichamelijke klachten. De richtlijn verschaft niet alleen duidelijkheid voor de jeugdgezondheidszorg, maar ook voor haar samenwerkingspartners en leerlingen en ouders.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.