• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Pesten

Erkende interventies

Voor het voorkomen en verminderen van pestgedrag bestaan in Nederland verschillende erkende interventies. Sommige interventies zijn specifiek voor pesten ontwikkeld, andere interventies zijn breder inzetbaar.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Met name gericht op pesten

Een aantal erkende interventies is specifiek gericht op het voorkomen en verminderen van pesten. Vaak zijn het programma’s die op basisscholen of middelbare scholen kunnen worden ingezet. Sommige interventies zijn schoolbreed en kunnen worden ingezet om pesten zowel te voorkomen als te verminderen. Andere interventies richten zich op een specifieke vorm van pesten, zoals cyberpesten of op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld slachtoffers van pesten. 

Mede gericht op pesten

Naast interventies die specifiek op pesten gericht zijn, bevat de databank ook een aantal interventies die breder ingezet kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om schoolprogramma's die de sociale vaardigheden of weerbaarheid van leerlingen versterken en daarmee indirect ook pesten willen verminderen. Andere interventies richten zich vooral op het bevorderen van een positief schoolklimaat.

Meer informatie

Informatie over de werkzame elementen bij de aanpak van pesten vindt u onder Wat werkt.

Vragen?

Mirella van den Burg is contactpersoon.

Foto Mirella van den Burg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.