• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Pesten

Ontwikkelingen

Actieplan sociale veiligheid op school

Om scholen te ondersteunen bij de verbetering van de sociale veiligheid in de school is door de PO-Raad en de VO-Raad het gezamenlijke Actieplan sociale veiligheid op school opgesteld. Hierin worden aandachtspunten voor een sociaal veilig schoolklimaat benoemd. Daarnaast bevat het plan een overzicht van de (in ontwikkeling zijnde) instrumenten en de manieren van kennisdeling waarvan de scholen gebruik kunnen maken ter bevordering van de sociale veiligheid op de school.

In de digitale handreiking is te zien wat er in het kader van het actieplan is ontwikkeld. Zo kunnen scholen vanaf 1 september 2015 een beroep doen op ambassadeurs sociale veiligheid die ondersteuning bieden bij het in praktijk brengen van de wettelijke verplichtingen. Ook is een nieuw model veiligheidsplan ontwikkeld dat beschikbaar is gesteld voor alle scholen. Daarnaast is de wegwijzer programma’s sociale veiligheid opgesteld met bewezen effectieve programma’s en methodes om scholen te helpen in hun keus voor een anti-pestaanpak. De online wegwijzer zet voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een rij welke werkzame delen in anti-pestprogramma’s een positieve invloed kunnen hebben op de aanpak van pesten.
De handreiking wordt gedurende het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 regelmatig ge-updatet.Themacertificaat: Welbevinden en sociale veiligheid

Scholen kunnen door middel van het themacertificaat welbevinden en sociale veiligheid laten zien dat zij actief en structureel werken aan het welbevinden en de sociale veiligheid van de leerlingen. De criteria en de bijbehorende vragenlijst van dit themacertificaat helpen scholen bij de invulling van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet Sociale veiligheid op scholen.

Het themacertificaat welbevinden en sociale veiligheid is een van de zeven thema’s van de gezonde school aanpak. Om in aanmerking te komen voor het Vignet Gezonde School moet een school voldoen aan de basisvoorwaarden en de criteria van een thema naar keuze. Lees meer over het Vignet Gezonde School  op gezondeschool.nl.

Toerusten onderwijspersoneel voor veilige scholen

Om de veiligheid op scholen de waarborgen is tijdig signaleren van incidenten en op een goede manier optreden van belang. Het onderwijspersoneel dient hiervoor te zijn toegerust. De volgende organisaties krijgen subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om informatie en cursussen aan onderwijspersoneel te bieden:

Bronnen

  • Helvoirt, C. van, Smeets, M. (2014). ‘Actieplan sociale veiligheid op school’, Utrecht: PO-Raad, VO-Raad
Vragen?

Mirella van den Burg is contactpersoon.

Foto Mirella van den Burg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.