• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Mulock Houwer-lezing 2017

16 november 2017 - Lezing

Niet Thuis: over jeugd en opvoeding in tehuizen

Kees Bakker verzorgde dit jaar de zevende Mulock Houwer-lezing. Eerder dit jaar droeg hij zijn functie als bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut - vanwege pensionering - over. Op basis van historisch materiaal, cijfers, actuele ontwikkelingen en bijna 50 jaar ervaring in de jeugd- en kennispraktijk reflecteert Bakker in zijn lezing op ontwikkelingen in de residentiële jeugdzorg en de pogingen om plaatsing in tehuizen terug te dringen.

Daan Mulock Houwer was uiterst kritisch over de tehuisopvoeding en heeft zich ingespannen daar verbetering in te brengen. Een van zijn kritiekpunten richtte zich op het ontbreken van pedagogische programma’s en opvoedkundige kennis en kunde bij de groepsleiding. De vraag is hoe het daar nu mee gesteld is. Zitten er nu minder kinderen in tehuizen dan vroeger? Doen we de goede dingen om het verblijf in residentiële instellingen terug te dringen? En als ze wel in een tehuis zitten, is het verblijf daar dan verbeterd? Met andere woorden: hoe staat het ervoor met de t(e)huisopvoeding? Wat gebeurt er eigenlijk op de leefgroepen? Werken groepsleiders meer methodisch? Is er aandacht voor opvoeding en opvoedkundig handelen? Is dat anders dan pakweg vijftig jaar geleden? Kees Bakker blikt terug, maakt de balans op en doet een aantal suggesties voor verbeteringen in beleid en praktijk.

Lees hier de volledige tekst: Niet Thuis. Over-leven en opvoeding in jeugdtehuizen

Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer

De naam van de lezing verwijst naar de invloedrijke doener en denker Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985), die in de geschiedenis van de kinderbescherming en de jeugdzorg een grote rol speelde en veel aandacht had voor het kind en zijn sociale omgeving. Wie zich verdiept in het gedachtegoed van Daan Mulock Houwer zal verrast zijn door de actuele betekenis van zijn werk.

Mulock HouwerMulock Houwer wierp vragen op als: moet je kinderen wel uit huis plaatsen? Verdient een pleeggezin niet de voorkeur boven een instelling? Als een kind in een instelling opgroeit, moeten ouders en kinderen dan niet betrokken worden bij de zorg en de opvoeding? En, waarom komen we pas in actie als gezinsproblemen of kinderen al helemaal ontspoord zijn in plaats van dat we preventieve maatregelen nemen? Ook onderwerpen als de verkokering van het stelsel, de verantwoordelijkheidspedagogiek en zelfbestuur door gestichtskinderen gingen Mulock Houwer aan het hart. Allemaal thema's die vandaag de dag nog steeds herkenbaar zijn, maar die - mede dankzij hem - al in de eerste helft van de vorige eeuw werden aangezwengeld.

Mulock Houwer was een man van de praktijk. Hij groeide op in particuliere, verzuilde opvoedingsgestichten waar straffen en onderdrukken het opvoedingsklimaat bepaalden en trok van pleeggezin naar pleeggezin. Ervaringen die hem er niet van weerhielden of misschien juist stimuleerden om halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw een lange carrière in de jeugdzorg te beginnen. Eerst bij diverse instellingen voor jeugdigen die niet thuis konden wonen, later onder andere als hoofd van het Nationaal Bureau voor de Kinderbescherming. Mulock Houwer predikte dus geen hervormingen van achter zijn bureau maar bracht veranderingen en verbeteringen tot stand die voortvloeiden uit zijn ervaringen in de praktijk.

Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut, Pro Juventute en het Kinderrechtenhuis jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. De lezing is altijd in de week van de dag dat in 1979 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind inging. De Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief.

Rebel with a cause

Maurice van Lieshout schreef in 2011 het boekje Rebel with a cause, als aanzet voor een biogafie over het leven van Daan Mulock Houwer en het belang van zijn werk als pionier in de jeugdsector.

Eerdere lezingen


De Mulock Houwer-lezing is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Defence for Children in samenwerking met Pro Juventute, de Hogeschool Leiden en de Canon Sociaal Werk.

Logo Defence for Children
Logo Pro juventute
Logo Canon Jeugdzorg
Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.