• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Mulock Houwer-lezing 2016

24 november 2016 - Lezing


Broodje Pastrami – opvoeden in crisistijd

De Mulock Houwer-lezing 2016 stond in het teken van vluchtelingengezinnen in Nederland. Carla van Os wierp de vraag op hoe ouders in tijden van oorlog hun kinderen beschermen en wat dat betekent voor de opvang van vluchtelingengezinnen in Nederland. Carla van Os is orthopedagoog en jurist. Ze werkt als onderzoeker bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lezing downloaden: Broodje Pastrami – opvoeden in crisistijd

Na afloop van de Mulock Houwer-lezing zijn de Nationale Jeugdhulpprijzen 2016 uitgereikt.

Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer

De naam van de lezing verwijst naar de invloedrijke doener en denker Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985), die in de geschiedenis van de kinderbescherming en de jeugdzorg een grote rol speelde en veel aandacht had voor het kind en zijn sociale omgeving. Wie zich verdiept in het gedachtegoed van Daan Mulock Houwer zal verrast zijn door de actuele betekenis van zijn werk.

Mulock HouwerMulock Houwer wierp vragen op als: moet je kinderen wel uit huis plaatsen? Verdient een pleeggezin niet de voorkeur boven een instelling? Als een kind in een instelling opgroeit, moeten ouders en kinderen dan niet betrokken worden bij de zorg en de opvoeding? En, waarom komen we pas in actie als gezinsproblemen of kinderen al helemaal ontspoord zijn in plaats van dat we preventieve maatregelen nemen? Ook onderwerpen als de verkokering van het stelsel, de verantwoordelijkheidspedagogiek en zelfbestuur door gestichtskinderen gingen Mulock Houwer aan het hart. Allemaal thema's die vandaag de dag nog steeds herkenbaar zijn, maar die - mede dankzij hem - al in de eerste helft van de vorige eeuw werden aangezwengeld.

Mulock Houwer was een man van de praktijk. Hij groeide op in particuliere, verzuilde opvoedingsgestichten waar straffen en onderdrukken het opvoedingsklimaat bepaalden en trok van pleeggezin naar pleeggezin. Ervaringen die hem er niet van weerhielden of misschien juist stimuleerden om halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw een lange carrière in de jeugdzorg te beginnen. Eerst bij diverse instellingen voor jeugdigen die niet thuis konden wonen, later onder andere als hoofd van het Nationaal Bureau voor de Kinderbescherming. Mulock Houwer predikte dus geen hervormingen van achter zijn bureau maar bracht veranderingen en verbeteringen tot stand die voortvloeiden uit zijn ervaringen in de praktijk.

Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut, Pro Juventute en het Kinderrechtenhuis jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. De lezing is altijd in de week van de dag dat in 1979 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind inging. De Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief.

Rebel with a cause

Maurice van Lieshout schreef in 2011 het boekje Rebel with a cause, als aanzet voor een biogafie over het leven van Daan Mulock Houwer en het belang van zijn werk als pionier in de jeugdsector.

Eerdere lezingen


De Mulock Houwer-lezing is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Defence for Children in samenwerking met Pro Juventute, de Hogeschool Leiden en de Canon Sociaal Werk.

Logo Defence for Children
Logo Pro juventute
Logo Canon Jeugdzorg
Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.