• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Mediaopvoeding

Definitie

Mediaopvoeding vormt een onderdeel van de dagelijkse opvoeding door ouders of verzorgers. Mediaopvoeding omvat alle bewuste en onbewuste handelingen waarmee ouders er voor zorgen dat hun kinderen media uiteindelijk zelfstandig kunnen gebruiken. Dat betekent dat kinderen:

  • hun tijdsbesteding met media zelf in de gaten kunnen houden;
  • informatie die ze in de media tegenkomen begrijpen, dat wil zeggen kunnen doorzien wat waar, onwaar en waardevol is, en weten hoe media invloed kunnen uitoefenen;
  • kunnen overzien hoe zij zelf informatie kunnen uitdragen via de media en weten hoe die informatie door anderen kan worden gebruikt.

Opvoeders passen in de alledaagse praktijk verschillende vormen van mediaopvoeding toe, zoals strikte regels handhaven, kinderen uitleg geven, samen media gebruiken, en in de gaten houden wat ze doen. Ouders bepalen ook welke media-apparaten er in huis komen en of kinderen zulke apparaten wel of niet op hun slaapkamer mogen hebben. Met de term 'mediaopvoeding' wordt meestal de ouderlijke begeleiding bedoeld bij de omgang met audiovisuele media, zoals films, televisie, internet, games en mobiele telefonie. Het omgaan met radio en met kranten, tijdschriften en boeken behoort echter ook tot de mediaopvoeding.

Mediawijsheid

Mediaopvoeding hangt nauw samen met 'mediawijsheid', een term die de Raad voor Cultuur (2005) heeft geïntroduceerd. De Raad bedoelt daarmee: 'het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteiten waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld'.

Mediaopvoeding door ouders en andere opvoeders helpt de mediawijsheid bij kinderen bevorderen, mits zij uiteraard zelf ook voldoende mediawijs zijn. Zoals onderstaand filmpje van Mediawijzer.net laat zien, is het voor ouders en hun kinderen een uitdaging om zelf de regie over het mediagebruik in handen te blijven houden.

Bronnen

  • Raad voor Cultuur (2005), 'Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap'. Den Haag, Raad voor Cultuur.

Lees meer

Vragen?

Peter Nikken is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.