• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Cijfers

Kerncijfers

In 2010 zijn in Nederland ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Het gaat hierbij om ruim 3 procent van het totaal kinderen. De meerderheid van de gevallen betreffen emotionele en fysieke verwaarlozing, met respectievelijk 36 en 24 procent van de gevallen. Seksueel misbruik wordt met 4 procent het minst gemeld. Deze gegevens komen uit de Nationale prevalentie Studie Mishandeling 2010. Dit betreft een studie onder beroepskrachten en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (NPM, 2011). Recentere gegevens voor de hele jeugdpopulatie ontbreken vooralsnog.

Wel heeft er in 2016 een onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen onder leerlingen van groep 7 en 8 plaatsgevonden. Dit betreft een zelfrapportage onderzoek. Bijna 27 procent van leerlingen uit groep 7 en 8 zegt ooit met één of meerdere vormen van kindermishandeling te maken heeft gehad. Ook in dit onderzoek komt verwaarlozing het meeste voor (Vink, e.a., 2016; De Augeo Jongerentaskforce, 2016).

Laatst bewerkt: 16 november 2016


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • De Augeo Jongerentaskforce (2016). Ik heb al veel meegemaakt. Ingrijpende jeugdervaringen (ACEs) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs. Driebergen-Rijssenburg: Augeo.
  • Vink, R., van der Pal, S., Eekhout, I., Pannebakker, F. Mulder, T. (2016). Ik heb al veelgemaakt. Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs. Leiden: TNO.

Kindermishandeling onder scholieren

Basisonderwijs

Bijna 27 procent van de leerlingen van groep 7 en 8 van het regulier basisonderwijs heeft, naar eigen zeggen, ooit in het leven met één of meerdere vormen van kindermishandeling te maken gehad. In het onderzoek  gaat het om lichamelijke en emotionele verwaarlozing en mishandeling, seksueel misbruik en/of getuige zijn van geweld tussen ouders. Ruim 13 procent van de kinderen geeft aan één vorm van mishandeling te hebben meegemaakt, 8,5 procent twee vormen, 3,3 procent drie vormen, 1,1 procent vier vormen en 0,6 procent vijf vormen. verwaarlozing komt het meeste voor.Deze gegevens zijn afkomstig van zelfrapportage onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen van basisschool leerlingen (Vink, e.a. 2016).

Voortgezet onderwijs

In 2010 zegt bijna 35 procent van de leerlingen in de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs  'ooit in het leven' te maken hebben gehad met kindermishandeling. Bijna 18,7 procent zegt in het onderzoeksjaar (2010) met één of meerdere vormen van mishandeling te maken hebben gehad.

Deze gegevens zijn afkomstig uit zelfrapportage onderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. het betreft een deelonderzoek van de Nationale Prevalentie Studie Mishandeling 2010 (Alink e.a. 2011) een herhaling van een studie uit 2005.

Laatst bewerkt: 17 november 2016


Gebruikte publicaties

  • Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans, M., ... [et al.] (2011). 'Kindermishandeling in Nederland Anno 2010 : de Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en'. Leiden: Casimir
  • Vink, R., van der Pal, S., Eekhout, I., Pannebakker, F. & Mulder, T. (2016). Ik heb al veel meegemaakt. Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs. Leiden: TNO Gezond leven.

Registratiegegevens Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (2013)

In 2013 is er 66.715 keer contact opgenomen met een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) door mensen die in hun omgeving kindermishandeling vermoedden. Iets minder dan een derde van de meldingen in 2013 leidde tot een onderzoek door Jeugdzorg 
Het aantal eerste contacten steeg met 2,3 procent ten opzichte van 2012. De eerste contacten die tot een onderzoek leidden, namen eveneens toe met 1,7 procent.  

Iedereen die kindermishandeling vermoedt kan voor advies en ondersteuning contact opnemen met een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Het AMK kan gebeld worden voor een éénmalig advies, voor een consult (met eventueel vervolg) of voor een melding van een vermoeden van kindermishandeling. De contacten worden door de AMK's geregistreerd. Per 1 Januari 2015 heet de AMK Veilig Thuis. Cijfers over 2014 en 2015 zijn nog niet beschikbaar.

Registratiegegevens Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Adviezen 27.929 33.643 36.790 42.849 43.925 46.739 45.887 46.922
Onderzoeken 13.815 16.932 16.156 16.587 17.076 19.254 19.453 19.793
Totaal 41.744 50.575 52.946 59.436 62.001 65.993 65.340 66.715

Laatst bewerkt: 13 oktober 2015


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Jeugdzorg Nederland (2014). Advies- en Meldpunten Kindermsihandeling (AMK). Overzicht 2013. Utrecht: Jeugdzorg Nederland.
Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.