• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Links


 • Augeo Academy

  Online-academie over het thema kindermishandeling en huiselijk geweld voor professionals die met kinderen en ouders werken.
  www.augeoacademy.nl


 • Augeo magazine

  Online vakblad voor alle professionals die betrokken zijn bij de aanpak en zorg rond mishandelde kinderen, hun ouders en plegers van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  www.augeomagazine.nl


 • Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT)

  CELEVT is een adviesbureau dat zich richt op inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van diagnostiek en traumabehandeling voor volwassenen met psychische problematiek als gevolg van langdurende en aanhoudende lichamelijke of geestelijke mishandeling, waaronder seksueel misbruik, (emotionele) mishandeling, verwaarlozing of pesten.
  www.celevt.nl


 • Child Welfare Information Gateway

  Website van het Children's Bureau van de Amerikaanse overheid met informatie over kindermishandeling, pleegzorg en adoptie.
  www.childwelfare.gov


 • Een veilig thuis

  Kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld; het stopt nooit vanzelf. Tegen al deze vormen van geweld in huiselijke kring kunt u iets doen, hoe moeilijk dat ook is. Op deze website vindt u per campagne meer informatie, hoe u signalen kunt herkennen en hoe u zelf actie kunt ondernemen.
  www.vooreenveiligthuis.nl


 • Expertisebureau Online Kindermisbruik

  Site met informatie over diverse vormen van kindermisbruik op internet met de mogelijheid om misstanden te melden.
  www.eokm.nl


 • Feel the Vibe

  Feel the ViBe is een website voor kinderen en jongeren vanaf 12 jaar die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.
  www.feel-the-vibe.nl


 • Het Klokhuis over kindermishandeling

  Themasite van het tv-programma het Klokhuis waar kinderen kunnen ontdekken wat kindermishandeling is en wat je er zelf - als slachtoffer of als omstander - aan kunt doen.
  kindermishandeling.hetklokhuis.nl


 • Huiselijk geweld - dossier Seksueel kindermisbruik

  Onderdeel van website over huiselijk geweld met uitgebreide informatie over seksueel misbruik van kinderen.
  www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/seksueel_kindermisbruik


 • ISPCAN

  Informatie van de International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN).
  www.ispcan.org


 • Jeugd en Gezin, dossier Aanpak kindermishandeling

  Informatie over de maatregelen en beleidsvoornemens van het ministerie van VWS voor de aanpak van kindermishandeling.
  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/aanpak-kindermishandeling


 • Kennisdossier Kindermishandeling in migrantengezinnen

  Dossier van Pharos over diverse aspecten van kindermishandeling in migrantengezinnen.
  www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/gezondheid-jeugd/kindermishandeling


 • Kindermishandeling

  Informatie over kindermishandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.
  www.kindermishandeling.nl


 • Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)

  Artsen die kindermishandeling vermoeden, kunnen het LECK bellen voor advies van een gespecialiseerde kinderarts. Het LECK is uitsluitend bereikbaar voor medici en fungeert niet als meldpunt.
  www.leck.nu/


 • Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

  De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.
  www.lvak.nl


 • Meisjesbesnijdenis

  Informatie van stichting Pharos over meisjesbesnijdenis.
  www.meisjesbesnijdenis.nl


 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Website van de ministerie van VWS en VenJ over de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling die helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.
  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode


 • Monitor leren signaleren

  Voor en door docenten over huiselijk geweld, kindermishandeling, seksuele gezondheid en LHBT.
  www.monitorlerensignaleren.nl/


 • NSPCC

  Informatie van de Engelse National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).
  www.nspcc.org.uk


 • Raad voor de Kinderbescherming

  Informatie over strafzaken en bescherming van kinderen door de Raad van de Kinderbescherming.
  www.kinderbescherming.nl


 • Stichting Geheim Geweld

  Informatie over de activiteiten van Stichting Geheim Geweld die aandacht vraagt voor het probleem kindermishandeling.
  www.stichtinggeheimgeweld.nl


 • STUK online

  Theater, film en workshops van jongeren tegen geweld in opvoeding en relaties.
  www.stukonline.com


 • Thema trauma en kindermishandeling op website KJP

  Thema trauma en kindermishandeling van de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP). Wat houdt trauma precies in, welke symptomen kunt u verwachten bij kindermishandeling en hoe wordt een aandoening behandeld?
  www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Stoornissen/Trauma-en-kindermishandeling/Omschrijving-11


 • Veilig Thuis

  Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.
  www.vooreenveiligthuis.nl


 • Vertrouwenscentra kindermishandeling

  Gezamenlijke site van de Vlaamse Vertrouwenscentra kindermishandeling.
  www.kindermishandeling.org

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.